Almedalen 2023

Almedalsveckan 2023, en vecka med fokus på demokratiska och politiska samtal som sker mellan den 27 juni och 1 juli.

3 minuter med ett par av våra medverkande i Almedalen

3 minuter med – Britt-Marie Frost,

Forskningschef på Barncancerfonden

3 minuter med – Patrik Göransson,

Enhetschef, Cancerrehabiliteringsmottagningen i Helsingborg

3 minuter med – Kjell Ivarsson,

Nationell Cancersamordnare, SKR

3 minuter med – Lina Nordquist (L),

Socialutskottet

3 minuter med – Margareta Haag,

Ordförande, Nätverket mot cancer

3 minuter med – Anna Martling,

Professor i kirurgi Radiumhemmet Forskningsfonder och vid Karolinska Institutet

Program och medverkande – torsdag 29 juni

Moderator: Ylva Källman

Lokal: Teatern, Strand Hotell Visby

Tid: 13:00-16:00

13:00 – 13:45

Tillgänglig, individanpassad cancerrehabilitering för alla

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående.

Medverkande:

 • Acko Ankarberg Johansson (Kd), Sjukvårdsminister, Regeringen
 • Catharina Barkman, Sakkunning Kartläggning Cancerrehabilitering
 • Christofer Bergenblock (C), Socialutskottet
 • Lars-Ingvar Johansson, Vice ordförande, Nätverket mot cancer
 • Marie Morell (M), Regionråd Östergötland
 • Patrik Göransson, Enhetschef, Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg

Ur vår rapport:

Patienter upplever tydliga brister i cancerrehabiliteringen. Nära hälften upplever att samhället inte har lyckats leva upp till fastställda rekommendationer och riktlinjer i nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Hälften av de tillfrågade iupplever att de inte har blivit erbjudna cancerrehabilitering. De patienter som uppgett att de genomgått cancerrehabilitering och de rehabiliteringsenheter vi tillfrågat har en mer negativ bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar än de som är ansvariga i regionernas ledningsstruktur. Några förslag på åtgärder som kommer diskuteras: Implementera det nationella vårdprogrammet. Tydliga aktiva överlämningar mellan olika vårdnivåer måste säkerställas. Utveckla digitala verktyg och lösningar, inte minst för ökad tillgänglighet. Stärkt uppföljning och utvärdering av cancerrehabilitering. Utveckla nationella kvalitetsregister för cancerrehabilitering…

Läs rapporten här >>>

14:15-15:30

Precisionshälsa – prevention, tidig upptäckt, diagnostik och behandling

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Ett viktigt mål är att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom.

Medverkande:

 • Anders Henriksson (S)Ordförande SKR
 • Anna Martling, Professor i kirurgi Radiumhemmet Forskningsfonder och vid Karolinska Institutet
 • Britt-Marie Frost, Forskningschef, Barncancerfonden
 • Kjell Ivarsson, Nationell Cancersamordnare, SKR
 • Lina Nordquist (L), Socialutskottet
 • Margareta Haag, Ordförande, Nätverket mot cancer
 • Richard Rosenquist Brandell, MD, PhD, föreståndare GMS, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset

Genom att utnyttja den fulla potential som modern sjukvård och forskning kan erbjuda med precisionshälsa får vi: – Friskare befolkning – med hjälp av prevention kan vi minska risken för sjukdomar – Skräddarsydd diagnostik, behandling och bot för personer vars sjukdom ej går att undvika där tidigt upptäckt av cancer kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför vill Nätverket mot cancer att alla regioner aktivt ska arbeta för att införa de nya metoder som finns inom precisionshälsa och att all cancer ska upptäckas i stadie 1.

Aktiviteten i Almedalen genomförs med stöd av dessa företag. Genom att klicka på logotyperna kan ni läsa mer om företagen och deras engagemang >>>

Här har vi samlat viktigt material om våra prioriterade frågor samt material de företag som är med och stöttar våra Kunskapsseminarium i Almedalen 2023 >>>

Rapport Cancerrehabiliteirng i Sveige
Patient- och närstående­samverkans rapport
En färdplan för precisionsmedicin
Rapport om ungas attityder till tobak

Med en bakgrund inom vården på olika nivåer inom fyra innovativa regioner i Södra Sverige har nu Kjell Ivarsson en nyckelroll i samtidens och framtidens cancervård som samordnare under en dynamisk period. Vi pratar 2040, tillgänglighet, cancer, sjukhus, professionsroller och mycket annat

Nationella vårdprogrammet Cancerrehabilitering
Rehbilitering – en viktig del av cancerbehandlingen!
Tidig upptäckt – nyckeln till bot och förlängd överlevnad
Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården

”Vi kan inte bygga sjukhus överallt – det var då som vi började fundera på vad tycker patienter och personalen egentligen om att få vård på annan plats.” Margareta Haag, Nätverket mot cancer, Ann Atlas, Bristol Myers Squibb och Maria Andersson Ödman, Akademiska sjukhuset berättar hur de tillsammans har samskapat ett projekt för närmare cancervård där patienter och närstående får behandling i en vårdbuss. Bra för patienter, personal och ekonomi

Film om Tidig upptäckt
Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM
Patientberättelse av Sam Cansund
– Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården!

Samlad fakta, kunskap och viktiga publikationer om inom tidig upptäckt, precisionshälsa och cancerrehabilitering

Tack till de företag som genom sitt stöd möjliggjör

Nätverket mot cancers medverkan i Almedalen 2023