Vår vice ordförande Lars-Ingvar Johansson träffade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson på regeringens patientråd i förra veckan och lämnade över Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024.

I den här rapporten beskriver vi den utveckling Nätverket mot cancer sett inom våra prioriterade områden sedan 2020 fram till idag. Syftet är att öka kunskapen om cancervården. En vård som allt fler tyvärr behöver ta del av idag.

Läs mer och ladda hem rapporten här:Nätverket mot cancer Cancerrapport 2024