Var dag räknas - Livet efter cancer!

Många av dom som har drabbats av cancer är oförberedda på hur livet blir efter att behandlingen är avslutad. Boken ” Varje dag räknas – livet efter cancer” är en blandning av åtta patienthistorier, saklig information och råd från sjukvårdspersonal. Boken är lättläst, färgrik och inger hopp. Den innehåller teman som är utvalda i samarbete med personer som själva har genomgått cancerbehandling. Den kan också bidra till ökad förståelse hos närstående, vänner och kollegor, om tiden efter en cancerbehandling.

”Nätverket mot cancer rekommenderar denna bok som ger råd om hur man kan leva med seneffekter och komplikationer efter eller under en cancerdiagnos och hur man kan anpassa sin vardag för att bättre hantera dessa komplikationer.»

Nätverket mot cancer