Precisionshälsa

”Individanpassad diagnostik och behandling av cancer”

Precisionshälsa

”Individanpassad diagnostik och behandling av cancer”

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Precisionsmedicin, som är en viktig och central komponent inom precisionshälsa, innebär i korthet utvecklandet av skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning baserat på individens unika behov och förutsättningar. Ett viktigt mål är att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom. Mer precisa preventiva insatser har stor potential att förbättra människors hälsa. Både lidande och kostnader minskar i takt med att vi kan implementera precisionshälsa.

Varför är det bra med Precisionshälsa?

Vi tog hjälp av några yngre personer att förklara precisionsmedicin, lyssna gärna till deras resonemang!

Bodil Jönsson om Precisionshälsa

Professor emerita Bodil Jönsson är fysiker, författare och folkbildare. 

”Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision.

Genom att utnyttja den fulla potential som modern sjukvård och forskning kan erbjuda med precisionshälsa får vi:

Friskare befolkning – med hjälp av prevention kan vi minska risken för sjukdomar

Skräddarsydd diagnostik, behandling och bot för personer vars sjukdom ej går att undvika.

Samtal om precisionshälsa:

med fokus på styrning och system / med fokus på hälsodata & digitalisering

från Världscancerdagen 2024

Frukostsamtal om precisionshälsa

inför Världscancerdagen 2024

Vad behövs för att patienter ska få verklig nytta av utvecklingen inom precisionshälsa i Sverige?

från Världscancerdagen 2022

Vad behövs för att patienter ska få verklig nytta av utvecklingen inom precisionshälsa i Sverige?

Från Världscancerdagen 2022

Precisionshälsa, Gensekvensering/ Nya terapier

Från Almedalen 2022

Datadriven hälso- och sjukvård för bästa patientnytta. Hur när vi dit?

Från Almedalen 2022

Här samlar vi rapporter och publikationer om precisionshälsa >>>

Följande  3 broschyrer är framtagna av GMS Samverkansråd, en samverkan mellan GMS, Nätverket mot Cancer, GMC Norr, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och CSD Karolinska.

Genomik som en del av precisionsmedicin >>>

Genomsekvensering – en väg till diagnos vid sällsynta hälsotillstånd>>>

Bred genetisk analys – nya förutsättningar för diagnostik och behandling av cancer >>>

Bred genetisk analys  >>>

Kort om Hälsodata från Statens medicin-etiska råd >>>

Kort om Hälsodata från Statens medicin-etiska råd >>>

Precisionshälsa – Jämlik sjukvård, policydok. från All.Can >>>

Min genomsekvens

Ditt genom är instruktionerna för att göra och underhålla dig. Det är skrivet i en kemisk kod som kallas DNA. Alla levande varelser – växter, bakterier, virus och djur – har ett genom.

Lär dig mer om hur ditt genom fungerar i de här korta, enkla filmerna från Great Ormond Street Hospital Children´s Charity in London, UK, framtagna för barn och omarbetad till en svensk version av GMS.

Fem föreläsningar om precisionsmedicin – för patienter och närstående >>>

Vad är precisionshälsa?

Precisionsmedicin – vad är det?

Omvårdnad under behandling

Utmaningar och utveckling precisionsmedicin för melanom

Patientperspektivet

Samlad fakta, artiklar, kunskap och viktiga publikationer

om precisionshälsa i Sverige!