Sverige och USA har tidigare haft ett starkt samarbete inom området för cancerbehandling och forskning, och nu stärks det ytterligare genom ett bilateralt avtal. Syftet är att främja utbyte mellan de två länderna både inom cancerforskning och genomförandet av denna forskning inom cancervård, inklusive både förebyggande åtgärder och förbättrad livskvalitet.

Avtalen undertecknades under US-Sweden Cancer Summit 2024, som hölls från den 12 till 14 mars på Sveriges ambassad i Washington. Undertecknarna var Acko Ankarberg, Sveriges hälso- och sjukvårdsminister, och Andrea Palm, USA:s biträdande hälsominister. Detta avtal bygger på ett tidigare samarbete mellan Sverige och USA från 2016 till 2021.

Vår ordförande Margareta Haag var inbjuden av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson till möte i Washington för att sätta fokus på prevention för att färre ska drabbas av cancer och cancer upptäckas tidigt!

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/03/fokus-pa-samarbetsavtal-mellan-sverige-och-usa-kring-cancer-nar-sjukvardsminister-acko-ankarberg-johansson-besoker-washington-dc/