Under 2023 ökade antalet personer som fått hembesök av sjukhusets Närsjukvårdsteam med 56 procent. Vad tycker företrädare för patienterna om sjukhusvård i hemmet? Sahlgrenskaliv ställde några frågor till Margareta Haag, som är ordförande för Nätverket mot cancer.

Målsättningen med Sahlgrenska hemma är att kunna erbjuda vård i hemmet när det går och inneliggande på sjukhus om det behövs, vad tycker du som patientföreträdare om att viss vård flyttas hem till patienten?

– Vi anser att det kan ge patienten möjlighet att kunna känna sig friskare än om man vistas på sjukhus. Med digitala hjälpmedel vid behov kan patienten leva hemma med ökad livskvalitet. Många cancerpatienter upplever att vård i hemmet är värdefullt – man lever på ett annat sätt i vardagen hemma då man slipper resor och vistelse på sjukhus – oftast är sjukhusmiljön tråkig med en annan lukt som faktiskt tränger igenom.

I takt med utvecklingen av ny teknik inom sjukvården skapar det också möjligheter för patienter att sköta mer av sin vård själva och att vårdpersonal kan följa patienten även om de inte fysiskt befinner sig på sjukhuset. Vad tycker du som patientföreträdare om att patienter kan sköta mer av vården själv?

– Det är oerhört värdefullt om man kan sköta mer av vården själv – det ger patienten en känsla av nöjdhet att kunna klara sin vård, men viktigt med tryggheten att vårdpersonal kan följa patienten. Det ger mervärde för patienten att kunna sköta mer av vården själv. Om man har en partner och familj är det en bra känsla att vara hemma mitt i vardagen även om man är sjuk och kanske inte orkar hantera hemmet.

Du gjorde tummen upp i sociala medier när du hörde talas om Sahlgrenska hemma. Varför?

– För att det gav mig glädje och hopp – jag själv har vistats långa tider på sjukhus vid behandling och vid infektioner och har alltid tyckt illa om lukten och om miljön. De flesta cancerpatienter har samma känsla.

Har du några medskick som du vill ge Sahlgrenska Universitetssjukhuset när det gäller uppbyggnaden av Sahlgrenska hemma?

– Trygghet att vårdpersonal kan följa patienten och att patienten kan nå snabb kontakt med vårdpersonalen vid behov – telefon, mejl eller direktkontakt med ny teknik. Ett telefonnummer som kan användas vid krissituationer – och att Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillser att det inte finns stora risker för patienten att vårdas hemma – praktiska och mentala. Sahlgrenska Universitetssjukhusets personal bör få en ”fingertoppskänsla” för vilka patienter man kan erbjuda vård i hemmet. Gamla sköra patienter kan känna oro vid ensamhet i hemmet om man ska sköta mer av sin vård själv och ingen finns i närheten. Bra om närstående kontaktas för att få veta hur patienten vanligtvis hanterar sin vardag i hemmet. Patient med småbarn hemma behöver troligtvis psykosocialt stöd för att klara av situationen.

Till sist, har du några medskick till patienter som erbjuds vård i hemmet i stället för på en avdelning på sjukhuset?

– Tillse att patienten ges riktlinjer/råd som är lättförståeliga för vad som kan behövas i form av kontakt med olika vårdpersonal, tillse att patienten kan klara sin vardag vid vård i hemmet och att praktiska lösningar finns på plats – gärna en granne eller närstående som vid behov kan hjälpa patienten – själv hade jag en fantastisk granne som kom med lagad varm mat – jag själv mådde illa av alla lukter när jag lagade mat och spenderade tiden framför toalettstolen för att kräkas. Andra har andra problem vid behandling och det är bra om de kan tala om vad som krävs för att klara av vård i hemmet.

 Till artikeln >>> https://sahlgrenskaliv.se/en-bra-kansla-att-vara-hemma-mitt-i-vardagen-aven-om-man-ar-sjuk/

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 26 juni 2024 10:59
Uppdaterad: 26 juni 2024 10:59