”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering”

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. Detta sker inte idag! Vi vill därför se en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i alla regioner för att se var det brister och kunna förbättra. Variabler för mjuka värden/livskvalitet bör inkluderas i kvalitetsregister, även för cancerrehabilitering.

Medverande i frukostsamtal om livskvalitet:

Bodil Westman – var tyvärr sjuk och kunde inte medverka!
Ordförande sjuksköterskor i cancervården, 
Doktorand på Sophiahemmet Högskola, utvecklingssjuksköterska RCC Stockholm
Patrik Göransson 
Utvecklare och leg. psykolog
Enhetschef Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg/ Projektledare Osteoporoskollen och Digital Cancerrehabilitering i Skåne (Digi-CaRe)
Ida Kåhlin
Förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter
Lisbeth Löpare Johansson
RN, fil. dr h.c, Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Martin Persson
Patientrepresentant, Nätverket mot cancer 

För mer information om Världscancerdagen 2024 och fler frukostsamtal: