Världscancerdagen 2023

Välkomna till Världscancerdagen 2023

– Close the care gap – Jämlik vård!

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Vårt mål för Världscancerdagen är att skapa ett attraktivt och högkvalitativt program som lockar och skapa intresse och diskussion kring våra prioriterade frågor, i första hand då minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Vi tog hjälp av några yngre personer att förklara våra tre prioriterade frågor, lyssna gärna till deras resonemang:

Här kan du ta del av Bodil Jönssons tankar kring temat för Världscancerdagen, Close the Care Gap samt våra tre prioriterade frågor:

Professor emerita Bodil Jönsson är fysiker, författare och folkbildare. Trots att hon ofta vänder upp och ner på sådant som många tar för givet, är hon nästan alltid lätt att förstå och att själv kunna haka på. Kolla t ex hennes senaste bok Guldkorn (2022) eller Tillsammans – för en god och nära vård (2021). I hennes långvariga forskning inom rehabiliteringteknik är det glasklart hur hennes fokus ligger på den berörda människan och hennes nära omvärld.

Här kan du se sändningen av Världscancerdagen 2023>>

Dagen handlade om: Tidig upptäckt | Precisionshälsa | Cancerrehabiltitering | Anhörigperspektivet | Sveriges ordförandeskap i EU

Ylva Källman, Moderator

 • Välkomna med, Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer 
 • Utdelning Årets Cancernätverkare 2023
 • Medverkande:
  • Acko Ankarberg (Kd), Sjukvårdsminister
  • Agneta Karlsson, Generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
  • Björn Eriksson, Generaldirektör på Läkemedelsverket
  • Irene Svenonius (M), Regionsråd Region Stockholm
  • Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR  
   • Lena Micko (S)Region råd 2.a vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland
   • Lennart Magnusson, Verksamhetschef och forskare vid Nationellt kompetenscentrum
   • Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen
   • Yasmine Bladelius (S), Riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet
  • Patientrepresentanter
   • Ewa Backman, Palema
   • Karin Liljelund, Lungcancerföreningen
  • Reflektioner och betraktelser från:
   • Bodil Jönsson, fysiker och författare
   • Anders Ekholm, framtidsforskare

  Här kan du ta del av våra frukostsamtal inför Världscancerdagen med patientföreträdare, forskare och profession!

  Frukostsamtal 31/1 – Tidig upptäckt!

  • Ylva Källman, Moderator
  • Margareta haag, Ordförande Nätverket mot cancer
  • Anders Bovin, Styrelseledarmot Palema, patientrepresentant
  • Marcela EwingMed dr, medicinsk rådgivare Regionalt Cancercentrum Väst, ordf. nationell arbetsgrupp tidig upptäckt av cancer
  • Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare Cancerfonden
  • Petra Vogt, Läkare, ordförande Nationellt Primärvårdsråd, Nationella kunskapsstyrningen och strateg, Framtidskontoret, Region Skåne

  Frukostsamtal 1/2 – Precisionshälsa

  • Ylva Källman, Moderator
  • Margareta haag, Ordförande Nätverket mot cancer
  • Anders EdsjöPhD, överläkare, Skånes universitetssjukhus; Lunds universitet, ordförande Nollvision cancer, Testebed Sweden
  • Britt-Marie Frost, Forskningschef på Barncancerfonden
  • Frida LundmarkLifs Life Science-expert, PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från KI, tidigare samordnare för Life-Sciencegruppens precisionsmedicin och ATMP
  • Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
  • Richard Rosenquist Brandellföreståndare GMS, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, ledamot Nobelkommittén

  Frukostsamtal 2/2 – Cancerrehabilitering

  • Ylva Källman, Moderator
  • Margareta haag, Ordförande Nätverket mot cancer
  • Catharina Barkmankanslichef Forum för Health Policy, tidgare Innovationsdirektör Region Stockholm  och utredare Kartläggning Cancerrehab
  • Cecilia Friden, forskningschef fysioterapeuterna
  • Helena Ullgren, ordförande sjuksköterskor i Cancervård, Omvårdnadsansvarig, Tema Cancer, Nya Karolinska Universitetssjukhuset
  • Patrik Göranssonutvecklare och leg. psykolog, enhetschef Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg/ Projektledare Osteoporoskollen och Digital Cancerrehabilitering i Skåne (Digi-CaRe)
  • Pia Watkinsongeneralsekreterare CancerRehabFonden

  Följ våra sociala medier för senaste informationen om Världscancerdagen!

  Samlad kunskap och viktiga publikationer som berör Världscancerdagen >>>

  Projektet Världscancerdagen 2023 drivs av Nätverket mot cancer med stöd av dessa företag. Genom att klicka på logotyperna kan ni läsa mer om företagen och deras engagemang >>>

  Här har vi samlat viktigt material från medverkande samt från de företag som är med och stöttar Världscancerdagen 2023 >>>

  Nationella vårdprogrammet Cancerrehabilitering
  Patient- och närstående­samverkans rapport
  En färdplan för precisionsmedicin
  Rapport om ungas attityder till tobak

  ”Vi kan inte bygga sjukhus överallt – det var då som vi började fundera på vad tycker patienter och personalen egentligen om att få vård på annan plats.” Margareta Haag, Nätverket mot cancer, Ann Atlas, Bristol Myers Squibb och Maria Andersson Ödman, Akademiska sjukhuset berättar hur de tillsammans har samskapat ett projekt för närmare cancervård där patienter och närstående får behandling i en vårdbuss. Bra för patienter, personal och ekonomi

  Film om Tidig upptäckt
  Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM
  Patientberättelse av Sam Cansund
  – Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården!

  Projektet Världscancerdagen 2023 drivs av Nätverket mot cancer med stöd av: