Projekt Tidig upptäckt

Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor. För att kunna erhålla behandling överhuvudtaget krävs det dock att man får korrekt diagnos, något som kan vara en utmaning inom många cancerdiagnoser. Särskilt vad gäller mindre sjukdomar som på grund av deras sällsynthet inte sällan prioriteras bort som möjlig diagnos av vårdgivare. Något som är problematiskt för många medlemsförbund i Nätverket mot cancer, som till stor del företräder just mindre vanliga cancersjukdomar. Må det vara en ovanlig blodcancersjukdom, njurcancer eller pankreascancer.

För att uppmärksamma vikten av att upptäcka cancer tidigt och därmed öka chanserna till en behandling som har god effekt har Nätverket mot cancer startat ett projekt om tidig upptäckt. Projektet löper mellan 2020-2021 På denna sida kommer vi att uppdatera med fakta och kunskap inom tidig upptäckt samt de aktiviteter vi gör inom projektet.

Tidig upptäck kan vara skillanden mellan liv och död

Cancer är en akutsjukdom och det är därför viktigt att den upptäcks och behandlas i tid. Detta tillhör tyvärr ovanligheterna i vårdsverige idag fastän en tidig upptäckt inom till exempel lungcancer, tarmcancer och äggstockscancer för patienten kan vara skillnaden mellan liv och död.

Faktum är att cancer som diagnostiseras tidigt i många fall innebär större chanser att den efterföljande behandlingen blir framgångsrik. Om en akut cancersjukdom till exempel spridit sig, kan det å andra sidan vara svårt att effektivt behandla denne med följden av att den drabbades chanser att överleva minskar. Alltmedan dem som lever med kroniska cancersjukdomar kan leva längre och bättre liv vid tidig upptäckt.  Tidig upptäckt ingår dessutom i en del standardiserade vårdförlopp (SVF), dvs att primärvården uppdrag är att tidigt upptäcka cancer.

Film om Tidig upptäckt

Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM

Intervju

med Lena Hallengren, Sveriges socialmininster 

Varför är det viktigt med tidig upptäckt?

Om cancer diagnostiseras tidigt kan det i många fall innebära större chanser att den efterföljande behandlingen blir framgångsrik. Det sparar liv, lidande och ökar livskvaliteten.

Samlad fakta, kunskap och viktiga publikationer om inom tidig upptäckt

Early Detection and Diagnosis of Cancer Roadmap

Early Detection and Diagnosis of Cancer: a Roadmap to the Future If we are to beat cancer, early detection and diagnosis is arguably the single most important and impactful objective we can have. Patients diagnosed early have the best chance of curative treatment and...

läs mer

Svenskt laboratorium förbättrar global screening

LäkemedelsVärlden - 19 oktober 2020 Tack vare ett nytt anslag kan Karolinska universitets-laboratoriet bidra till säkrare hpv-tester i hela världen. Karolinska universitetslaboratoriet har fått ett anslag på nära tolv miljoner kronor för att utveckla kvaliteten på...

läs mer

Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården

Webbinarium, 14 oktober - RCC Kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll i cancervården. I uppdraget ingår att ha det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan, vara extra tillgänglig, upprätta Min vårdplan, informera om kommande steg i vård...

läs mer

Vi patienter har inte tid att vänta!

Debattartikel 29 september 2020 - Kampen mot cancer  Coronapandemin har reducerat många personers framtida överlevnadstid. Man avstår från att söka vård vid misstanke om allvarlig sjukdom. Många cancerfall diagnosticeras sent och då blir botande behandlingar inte...

läs mer

För 150 miljoner kan livmoderhalscancer utrotas!

Årsrapport 2020 - Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) publicerar idag den nationella årsrapporten om cellprovtagning i Sverige 2020 med data till och med 2019. NKCx analyserar data om...

läs mer

Publications showing the value of early detection

Publikation 20 Juli 2020 - The Lancet Oncology Summary Background During the COVID-19 lockdown, referrals via the 2-week-wait urgent pathway for suspected cancer in England, UK, are reported to have decreased by up to 84%. We aimed to examine the impact of different...

läs mer

CaPrim tydliggör primärvårdens ansvar

Debattartikel 13 maj - Tidingen Evidence – Vi har utbildat om cancer och de standardiserade vårdförloppen på drygt 150 vårdcentraler och på träffar med distriktsläkare och distriktssköterskor. Vi har uppdaterat information om vårdförloppen på Viss.nu och representerat...

läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till våra sponsorer som möjliggör det viktiga arbetet med Projekt: Tidig upptäckt!