Projekt Tidig upptäckt

Om projektet

Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor. För att kunna erhålla behandling överhuvudtaget krävs det dock att man får korrekt diagnos, något som kan vara en utmaning inom många cancerdiagnoser. Särskilt vad gäller mindre sjukdomar som på grund av deras sällsynthet inte sällan prioriteras bort som möjlig diagnos av vårdgivare. Något som är problematiskt för många medlemsförbund i Nätverket mot cancer, som till stor del företräder just mindre vanliga cancersjukdomar. Må det vara en ovanlig blodcancersjukdom, njurcancer eller pankreascancer.

För att uppmärksamma vikten av att upptäcka cancer tidigt och därmed öka chanserna till en behandling som har god effekt har Nätverket mot cancer startat ett projekt om tidig upptäckt. Projektet löper mellan 2020-2021

På denna sida kommer vi att uppdatera med fakta och kunskap inom tidig upptäckt samt de aktiviteter vi gör inom projektet. 

 

Varför är det viktigt med tidig upptäckt?

Om cancer diagnostiseras tidigt kan det i många fall innebära större chanser att den efterföljande behandlingen blir framgångsrik. Det sparar liv, lidande och ökar livskvaliteten.