Världscancerdagen den 4 februari 2022

Tema: Jämlik Vård

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Att skapa intresse och driva diskussion kring prioriterade frågor som minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Här kan du se Världscancerdagen som sändes den 4 februari 2022.

Moderator – Anders Åker,medicinjournalist och konsult på BCW Stockholm

Välkomna och inledning 

MEDVERKANDE
Lena Hallengern (S), Socialminister
Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer

Tidig upptäckt

Vad behövs för att få till en Tidig upptäckt av cancer i stadie 1 inom några år?

MEDVERKANDE:
Anders Henriksson (S), 2:e vice ordförande SKR
Hanne Tønnesen, Professor, bitr Överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief, Lunds universitet
Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare ordförande RCC i samverkan
Lars-Ingvar Johansson, Vice ordförande Nätverket mot cancer
Magnus Isacsson, Ordförande SFAM
Marcela Ewing, Med dr, ordförande nationell arbetsgrupp Tidig upptäckt
Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare Cancerfonden

Precisionshälsa

Vad behövs för att patienter ska få verklig nytta av utvecklingen inom precisionshälsa i Sverige?

MEDVERKANDE:
Acko Ankarberg Johansson(KD), Ordförande Riksdagens socialutskott
Agneta Karlsson, Generaldirektör TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Karin Båtelson, Ordförande Sjukhusläkarna | Klinisk neurofysiolog
Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer
Markus Lingman, Årets AI svensk 2021, MD, PhD, Strateg, sjukhusledningen, överläkare, Region Halland
Richard Rosenquist Brandell, Ordförande GMS, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, ledamot Nobelkommittén

Rehabilitering

Det saknas kunskap och är ojämlikt över landet – vad behöver vi göra?

MEDVERKANDE:
Fatane Salehiprojektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
Lise-lott Erikssonordförandeblodcancerförbundet
Patrik GöranssonPsykolog och utvecklare på Skånes sjukhus nordväst
Pia Watkinsongeneralsekreterare på CancerRehabFonden
Ulrika Sandénforskare Lunds tekniska högskola
Ylva Hellstadius, ordf Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Årets cancernätverkare och summering

Det saknas kunskap och är ojämlikt över landet – vad behöver vi göra?

MEDVERKANDE:
Fatane Salehiprojektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
Lise-lott Erikssonordförandeblodcancerförbundet
Patrik GöranssonPsykolog och utvecklare på Skånes sjukhus nordväst
Pia Watkinsongeneralsekreterare på CancerRehabFonden
Ulrika Sandénforskare Lunds tekniska högskola
Ylva Hellstadius, ordf Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Intervju med Marie Morell (M), Ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation – om rehabilitering

Intervju med Jenni Nordborg, sammankallande Regeringens Samverkan för hälsa och välstånd – filmad intervju och Sara Riggare, Spetspatient och ”champion” för Arbetsgruppen Hälsodata inom Regeringens Samverkan för hälsa och välstånd – om precisionsmedicin

Patientberättelse av Sam Cansund – Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården

Tack till er företag som är med och stöttar projektet så vi kan genomföra Världscancerdagen 2022!

Ni kan läsa mer om företagen genom att klicka på logotyperna nedan!

Här har vi samlat extra material från våra föreläsare samt från de företag som är med och stöttar Världscancerdagen 2022 >>>

Här kan du ladda ner Cancerfondsrapporten segregerad screening >>>

Här kan du ladda ner rapporten om Ökad precision i Europa >>>

 

Här kan du läsa mer om Nollvision cancer >>>

 

Här kan du läsa mer om avhandlingen The art of bouncing back – av Ulrika Sandéns, forskare Lunds tekniska högskola, >>>

Kantar Sifo har på uppdrag av Lungcancerföreningen och MSD genomfört en enkätundersökning* bland lungcancerpatienter.

Totalt deltog 120 personer och undersökningen genomfördes online mellan den 9 september och 18 oktober 2021.