Tidig upptäckt!

”75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1 inom tre år (2024)”

Tidig upptäckt

”75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1 inom tre år (2024)”

Tidigt upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför vill Nätverket mot cancer att alla regioner aktivt ska arbeta för att cancer ska upptäckas i stadie 1. De flesta vänder sig till vårdcentralen för symptom som kan vara tecken på cancer, men vårdcentralerna tänker inte cancer i första hand.

Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök innan de slutligen får remiss för vidare utredning. Detta kan ta flera år. Det finns redan nu riskvärderingsinstrument, alarmsystem, för cancer som kan införas på vårdcentraler i Sverige.  Metoden tittar tillbaka ett år i patientens journalsystem och larmar läkaren på vårdcentralen om en patient har symptom, eller mönster av olika symptom, som kan vara cancer.  Vi uppmanar alla regioner: Det finns metoder se till att använda dem!

Film om Tidig upptäckt

Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM

Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor

Cancer är en akutsjukdom och det är därför viktigt att den upptäcks och behandlas i tid. Detta tillhör tyvärr ovanligheterna i vårdsverige idag fastän en tidig upptäckt inom till exempel lungcancer, tarmcancer och äggstockscancer för patienten kan vara skillnaden mellan liv och död.

Om projekt: Cancer – Tidig upptäckt!

I spåret av pandemin under våren 2020 blev frågan kring tidig upptäckt än mer viktig att driva när mycket av den ordinarie verksamheten inom hälso- och sjukvården sattes på vänt. Nätverket mot cancer startade därför upp Projekt: Cancer – Tidig upptäckt för att arbeta med aktiviteter för att belysa värdet av och sprida kunskap om en tidig upptäckt. Under 2020-2021 kunde vi genomföra en rad aktiviteter med tack vare stöd från ett flertal företag inom läkemedelsindustrin med intresse inom cancerområdet.

På projektsida kan du läsa om alla aktiviter och se våra filmer och seminarium från projektet KLICKA HÄR>>>

Här kan du ladda ner vår Rapport om hela projekt: Cancer – Tidig upptäckt! >>>

Rapport från IHE – Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården >>>

Rapport Ungas attityder till tobak >>>

Tidig upptäckt – nyckeln till bot och förlängd överlevnad för lungcancerpatienter >>>

Faktum är att cancer som diagnostiseras tidigt i många fall innebär större chanser att den efterföljande behandlingen blir framgångsrik, att chanser för överlevnad ökar och för de med kroniska tillstånd ökar chanserna till längre och bättre liv. Tidig upptäckt ingår dessutom i en del standardiserade vårdförlopp (SVF), dvs att primärvården uppdrag är att tidigt upptäcka cancer.

Tidig upptäckt/ prevention från Almedalen 2022

Med Hans Hägglund ordförande RCC i samverkan och Ulrika Årehed Kågströmgeneralsekreterare Cancerfonden

Vad behövs för att få till en Tidig upptäckt av cancer i stadie 1 inom några år?

Från Världscancerdagen 2022 med Anders Henriksson (S), 2:e vice ordförande SKR, Hanne Tønnesen, Professor, bitr Överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief, Lunds universitet, Magnus Isacsson, Ordförande SFAM, Marcela Ewing, Med dr, ordförande nationell arbetsgrupp Tidig upptäckt m.fl.

Intervju med Lena Hallengren, Sveriges socialmininster

Från Världscancerdagen 2021

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som är avsedda att användas för behandling av cancer.

Som ett led i att säkerställa att de framsteg som görs inom läkemedelsforskningen kommer patienterna till del krävs en stärkt nationell hälsoekonomisk kapacitet för att utvärdera nya läkemedel mot cancer. Bedömningarna gäller nya läkemedel som ska användas på klinik...

läs mer