#VågaSökaVård

Varför är det viktigt att våga söka vård?

För att kunna få behandling överhuvudtaget behöver du en korrekt diagnos, något som kan vara en utmaning inom många cancerdiagnoser. Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor och därför vill vi att du som har symtom söker vård och får behandling i tid. Detta gäller även under en pandemi!

Cancer är en akutsjukdom och därför måste man komma igång med behandling i tid.

Avstå inte från att söka vård vid misstanke om allvarlig sjukdom. Vi ser redan att antalet nydiagnostiserade cancerfall har minskat med 31 % april-maj 2020 jämfört med samma period 2019. Vi vill att alla som har symtom söker vård och får behandling för att minska lidande och för tidig död.

Ta dina symtom på allvar! Sök vård om du har symtom som inte går över!

Vi vill göra människor uppmärksamma på symtom som inte går över.  Ta dem på ALLVAR och våga söka vård i tid när symptom finns!
Det finns sätt att både hålla avstånd och komma till vården i tid. 

#VågaSökaVård!

– Ta dina symtom på allvar! Sök vård om de inte går över!

– Har du symtom som inte går över? Sök vård!

Varför en kampanj om att #vågasökavård?

Vi är alldeles för många som själva drabbats eller känner någon som fått sin cancer upptäckt alldeles för sent och som har avlidit eller blivit svårt sjuk. I slutändan blir detta mycket dyrt för samhället. Det räcker nu, låt inte fler människor bli svårt sjuka i cancer och kanske dö för att det inte kontaktar vården i tid av hänsyn eller rädsla för coronapandemin.

#VågaSökaVård

Tack till våra medlemsföreningar vars stöd har möjliggjort den här viktiga informationskampanjen!