Nyheter

Fokus på vårdansvarskommittén

Fokus på vårdansvarskommittén

I somras beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Huvudmannaskapsfrågan har på många olika sätt och i olika omgångar blivit utredd och inte minst ifrågasatt. ...

Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024

Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024

Utgångspunkten i all cancervård ska alltid vara människan som har cancer. I den här rapporten har vi lyft utvecklingen inom cancervården de senaste åren. Vi har fokuserat på vad som kan förlänga liv och förbättra livskvaliteten hos cancerdrabbade och deras närstående.

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla...

Årets cancernätverkare 2024 är utsedd!

Årets cancernätverkare 2024 är utsedd!

Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer Motivering Eva utvecklar nationella och internationella nätverk för att ge...

Se frukostsamtal om Livskvalitet!

Se frukostsamtal om Livskvalitet!

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering” Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens...

Se frukostsamtal om Precisionshälsa!

Se frukostsamtal om Precisionshälsa!

”Individanpassad diagnostik och behandling av cancer” Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Precisionsmedicin, som är en...

Se frukostsamtal om Tidig upptäckt!

Se frukostsamtal om Tidig upptäckt!

”75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1” Tidigt upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför...

Identifiera hur statlig styrning kan stärka patientdelaktighet”

Identifiera hur statlig styrning kan stärka patientdelaktighet”

Dagens Medicin, debatt 4 jan 2024Margareta Haag, Peter Graf, Inger Ros och Catharina Barkman. Foto: Tiohundra, Anders Norderman, Paul WennerholmI patientkretsar finns en oro för att en omorganisation av vården skulle ta för mycket energi – men också önskemål om mer...

Implementering av Hälsodata

Implementering av Hälsodata

Summary EIT Health is one of eight Knowledge and Innovation Communities (KICs) of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) and an Institu- tionalised Partnership under Horizon Europe’s Pillar III – Innovative Europe. Established in 2015 to tackle the...

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla...

Kunniga patienter ger bättre forskning

Kunniga patienter ger bättre forskning

– Alla som arbetar med medicinsk forskning mår bra av att träffa patienter och personligen lär jag mig något varje gång jag träffar patientföreträdare, säger professor Richard Rosenquist Brandell. Foto: Cecilia Österholm Corbascio Nu ska patientmedverkan i...

Storskaliga projekt ska effektivisera användning av hälsodata

Storskaliga projekt ska effektivisera användning av hälsodata

Bättre möjligheter för vården att tidigt ställa rätt diagnos, enklare att överblicka en patients sjukdomshistoria och snabbare framsteg inom forskningen. Det är några av fördelarna med effektivare användning av hälsodata. Nu får tre projekt finansiering av Vinnova med...

En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

Sjukvårdspersonal ska inte behöva anmäla patienter på migrationspolitiska grunder. Stoppa angiverilagen nu, skriver debattörer från flera patientorganisationer.Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange...

Ett liv med god livskvalitet under, efter eller med cancer

Ett liv med god livskvalitet under, efter eller med cancer

Det finns idag många faktorer som kan bidra till en ökad livskvalitet för cancerpatienter. Hälsosamma levnadsvanor kan reducera riskfaktorer för cancer. Screening kan tillse att patienter diagnosticeras tidigt. Vaccination kan reducera cancer, till och med utrota...