Almedalen 2022

Vi var på plats i Almedalen den 5 juli och spred kunskap om våra prioriterade frågor: Tidig upptäckt, precisionshälsa och rehabilitering!

  

Här kan du se vårt seminarium i efterhand!

Nedan finner du våra olika programpunkter och tillhörande avsnitt. Vill du se programmet i sin helhet klickar du här >>>

Program – Tisdag 5 juli

Moderator: Anders Åker, medicinjournalist och konsult på BCW Stockholm

Lokal: Volare Vinbar, Strandgatan 20

Tidig upptäckt/ prevention

  • Prevention/ Tobak/ Sol/ Levnadsvanor
   • Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare ordförande RCC i samverkan
   • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
   • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

Precisionshälsa

  • Gensekvensering/ Nya terapier
   • Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert, PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från KI.
   • Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
   • Jonathan Lind, Enhetschef TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
   • Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

Cancerrehabilitering

  • Redovisning Kartläggning cancerrehabilitering Kantar/ Sifo i samarbete med Sjöbergsstiftelsen
   • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare
  • Jämlik cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet
   • Thomas Lindén, avdelningschef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
   • Ylva Hellstadius, ordförande Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering
   • Fatane Salehi, projektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
   • Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

Paneldebatt

 • Acko Ankarberg Johansson (KD), Ordförande Riksdagens socialutskott
 • Camilla Waltersson Grönvall (M),  Riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson för Moderaterna
 • Filip Reinhag (S), Oppositionsråd Region Gotland
 • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

GMS i Almedalen: Datadriven hälso- och sjukvård för bästa patientnytta. Hur når vi dit?

Hälso- och sjukvården blir alltmer datadriven. En förutsättning för bättre diagnostik, vård och behandling av patienter i hela landet är att hälsodata kan delas. De rättsliga förutsättningarna utreds nu. Men hur behöver sjukvården ställa om för att vara redo?

Program – Tisdag 5 juli

Tid: kl. 17:00  – 17:45

Moderator:  Clara Hellner, Forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm

Lokal: Volare Vinbar, Strandgatan 20

 

17.00 – Nyttan med precisionsmedicin, möjligheter och utmaningar med datadelning

 • Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
 • Anna Martling, professor och överläkare, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Katarina Nyström, jurist, GMS, Västra Götalandsregionen
 • Frida Lundmark, sakkunnig policy, Lif

17.20 – Panelsamtal

 • Maria Westerlund, ledamot Riksförbundet Sällsynta diagnoser styrelse
 • Anna Martling, professor och överläkare, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Camilla Waltersson Grönwall, (M) socialpolitisk talesperson
 • Annemieke Ålenius, avdelningschef, eHälsomyndigheten
 • Anders Henriksson, (S) 2:e vice ordförande SKR

Länk till program i Almedalens programsida

Arrangörer:
Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Genomic Medicine Sweden, Nollvision cancer

Inom sjukvården används alltmer nya tekniker som generar stora mängder data. Data som ger bättre möjlighet till mer precis diagnostik och individanpassad behandling – precisionsmedicin. Trots den stora potential som genetiska data och annan hälsodata ger i vård och behandling av patienter så hindras utvecklingen då data inte kan delas. Juridiska begränsningar, dataskydd och etiska utmaningar är några anledningar till detta, men även ett lapptäcke av icke-kompatibla IT-lösningar som har vuxit fram inom sjukvården. Detta trots att värdet av att kunna hämta in och dela den typen av information skulle kunna rädda liv eller undvika onödigt lidande.

Socialdepartementet har nu tillsatt en utredning för att undersöka och lämna förslag på de legala förutsättningar som krävs för att möjliggöra sekundäranvändning av hälsodata. Med en ny lagstiftning i sikte för att tillgängliggöra genetiska data och annan hälsodata behöver sjukvården göra sig redo. Vad görs idag? Och vad mer behövs?

Samlad fakta, kunskap och viktiga publikationer om inom tidig upptäckt, precisionshälsa och cancerrehabilitering

Nu har Nätverket mot cancer lämnat över vår Cancerrapport till sjukvårdsministern på regeringens patientråd

Nu har Nätverket mot cancer lämnat över vår Cancerrapport till sjukvårdsministern på regeringens patientråd

Vår vice ordförande Lars-Ingvar Johansson träffade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson på regeringens patientråd i förra veckan och lämnade över Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024.I den här rapporten beskriver vi den utveckling Nätverket mot cancer sett...

läs mer

Tack till de företag som genom sitt stöd möjliggjort Nätverket mot cancers medverkan i Almedalen 2022