WHO Collaborating Centre i Malmö är invigt

Vice ordförande Margareta Haag, Nätverket mot cancer, ingår i Advisory Board vid WHO Collaborating Centre. Där ska man ta fram kunskap om hur förebyggande hälsovård ska få patienter att tillfriskna fortare, genom att jobba med livsstilsfrågor som tobak, droger, träning och kost. Läs mer på sverigesradio.se.

Anmäl dig till ”Mötesplats – Allians mot cancer” i Almedalen

Almedalen

För första gången planerar vi att genomföra ”Mötesplats – Allians mot cancer” under Almedalsveckan. Temat för premiären blir ”Hållbar utveckling av cancervården” med fokus på hälsa. Syftet med mötet är att skapa en plattform och mötesplats där intressenter får mötas, diskutera och debattera cancerfrågor för att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Bland… Läs vidare

Nätverket i debatt; Fördubbla investeringarna i medicinsk forskning

Det krävs strukturella förändringar och nya satsningar för att förbättra hälsan och bromsa kostnadsökningarna inom vården. Sverige måste agera kraftfullt om vi ska kunna återta en tätposition inom medicinsk forskning och få ut mer av varje forskningskrona. Det skriver 29 aktörer i ett gemensamt manifest inför regeringens kommande forskningsproposition. Läs hela manifestet här.

Nätverket mot cancers ordförande bland Medtech-världens 100 mäktigaste

Medicinteknik är en viktig del av lösningen på framtidens vårdutmaning. Hur satsningarna ser ut idag, de steg som tas i utvecklingen, är avgörande för vår allas framtida hälsa och överlevnad. Här är de människor inom forskning, industri, vård och samhälle som just nu har mest makt. Patienten fortsätter att förvärva makt. De nya digitala lösningarna skyndar på… Läs vidare

Lär dig mer om terapeutiska innovationer

Övrigt

EUPATI, Europeiska patienters akademi för terapeutiska innovationer, är det första patientledda utbildningsprojektet avseende innovativa läkemedel. Det är utformat av ledande europeiska patientorganisationer tillsammans med akademiska institutioner och läkemedels- och diagnostikföretag. Syftet är att tillhandahålla kunskap för alla som är intresserade av att lära sig mer om forskning och utveckling av läkemedel och erbjuder möjligheten att… Läs vidare