Tillsammans mot cancer

 

Vi vill arbeta för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Vill du vara med?

 

Stöd oss

Vår vision

Ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna till samarbetet inom Nätverket mot cancer.

får cancerbesked varje år

%

överlever

Världscancerdagen 2024

Nätverket mot cancer arbetar för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.

Världscancerdagen 2024 genomfördes den 4 februari och vi är så glada för den fina uppslutningen både fysiskt i Stockholm och via live streamen. Om du missade Världscancerdagen så kan du självklart se programmet i efterhand liksom våra frukostsamtal som arrangerades veckan innan.

Se avsnitten och läs mer om vilka som medverkade genom att klicka här!  

Stort grattis till EVA JOLLY som tilldelades hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare.

Läs mer om Eva och hedersutmärkelsen här!

Här kan du som invånare, patient eller anhörig se vilken typ av forskning som pågår just nu och om det finns en klinisk studie som är relevant för just dig. Kliniska studier syftar till att utveckla och förbättra vården.

Läs mer här om olika kliniska studier >>>

Nätverket mot cancer arbetar för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. För att få till en rättvis och jämlik cancervård behövs tidig upptäckt, precisionshälsa och en fungerande cancerrehabilitering för patienter och närstående vilka är de prioriterade frågor som vi arbetar aktivt med idag.

Alla frågor inkluderas i EU Beating Cancer Plan. Genom att fokusera på dessa områden strävar vi efter att göra verklig skillnad för de som berörs av cancer och förbättra cancervården över hela samhället.

Rapport om Cancerrehabilitering i Sverige

Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där vi utgick från en av våra prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som anhöriga. Vi behövde mer kunskap. NMC sökte och beviljades stöd av Sjöbergstiftelsen för att genomföra en kartläggning. Vi har, ur patientperspektiv, granskat hur cancerrehabiliteringen i Sverige fungerar idag och hur behovet ser ut. Arbetet har bestått i att sammanställa och analysera såväl befintliga rapporter som att genomföra nya undersökningar, i form av intervjuer och enkäter, där patienter och representanter för regionerna ingått.

Våra slutsatser ligger väl i linje med andra studiers resultat. Patienter upplever tydliga brister i cancerrehabiliteringen. Nära hälften upplever att samhället inte har lyckats leva upp till fastställda rekommendationer och riktlinjer i nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Hälften av de tillfrågade upplever att de inte har blivit erbjudna cancerrehabilitering. De patienter som uppgett att de genomgått cancerrehabilitering och de rehabiliteringsenheter vi tillfrågat har en mer negativ bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar än de som är ansvariga i regionernas ledningsstruktur.

Läs mer här om projektet här >>>

Följ oss gärna på Sociala medier >>>

Senaste nytt

Årets cancernätverkare 2024 är utsedd!

Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer Motivering Eva utvecklar nationella och internationella nätverk för att ge...

Se frukostsamtal om Livskvalitet!

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering” Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens...

Se frukostsamtal om Precisionshälsa!

”Individanpassad diagnostik och behandling av cancer” Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Precisionsmedicin, som är en...

Se frukostsamtal om Tidig upptäckt!

”75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1” Tidigt upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför...

Identifiera hur statlig styrning kan stärka patientdelaktighet”

Dagens Medicin, debatt 4 jan 2024Margareta Haag, Peter Graf, Inger Ros och Catharina Barkman. Foto: Tiohundra, Anders Norderman, Paul WennerholmI patientkretsar finns en oro för att en omorganisation av vården skulle ta för mycket energi – men också önskemål om mer...

Våra projekt och prioriterade frågor!

Rapport – Kartläggning av cancerrehabilitering i Sverige!

Här kan du se kunskapsseminariet om vår rapport: Kartläggning Cancerrehabilitering i Sverige!

Läs mer om projektet här >>>

Almedalen 2022

Missade du vårt kunskapsseminarium i Almedalen, Visby den 5 juli kan du se det här i efterhand. Vi pratade om våra prioriterade frågor: Tidig upptäckt, precisionshälsa och rehabilitering!

Projekt Tidig upptäckt

Nätverket mot cancer startade under hösten 2020 startat ett projekt med fokus på tidig upptäckt. Tillsammans med flera samarbetsparter har nätverket arbetat med frågor om hur man kan upptäcka cancer i tid, när det fortfarande går att behandla. Nu kan du se vårt Kunskapsseminarium och läsa vår rapport om projekt: Tidig upptäckt!  

Se seminariet och läs rapporten här >>>

Varför är det viktigt att söka vård i tid?

För att kunna få behandling överhuvudtaget behöver du en korrekt diagnos, något som kan vara en utmaning inom många cancerdiagnoser. Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor och därför vill vi att du som har symtom söker vård och får behandling i tid. Detta gäller även under en pandemi!

Läs mer om #VågaSökaVård >>>

Medlemmar

Nätverket består idag av 14 medlemmar som tillsammans vill verka för att alla patienter ska få rätt vård, på rätt plats och vid rätt tillfälle.

Samarbeten

Nätverket mot cancer samarbetar idag med såväl andra intresseorganisationer som myndigheter, vårdgivare och företag.

Aktiviteter

Nätverket genomför egna seminarier och möten tillsammans med andra för att påverka och sprida kunskap. De viktigaste är Världscancerdagen och Almedalen.

Det är vi som är Nätverket mot cancer

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrebv genom att skicka in din mailadress här nedan.