Minska cancerrisken – lev som en politiker

30 procent av cancerfallen i Sverige kan förebyggas och förhindras. Av 60 000 cancerfall årligen, skulle alltså 18 000 fall kunna förhindras. I dagens Aftonbladet kan du läsa vår debattartikel som baserar sig på den enkätundersökning vi gjorde bland makthavare under Almedalen. Nätverket mot cancers enkät i Almedalen bland makthavare inom cancersjukvården, visar att 50… Läs vidare

Primärvården klarar inte patienter med kronisk cancer

Många förknippar cancer med död men faktum är att 65 procent överlever sin cancersjukdom. En fantastisk utveckling. Många lever idag med vad vi kallar kronisk cancer. ”Primärvården, dit man är hänvisad, har ingen beredskap för detta. Och det kan vi förstå. Men något måste göras”, skriver Katarina Johansson i vår debattartikel som publicerats av SVT,… Läs vidare

Välbesökt på Allians mot cancer i Almedalen

Almedalen

Under tisdagen den 5 juli arrangerade vi i Nätverket mot cancer två seminarier i Almedalen där ett av dem var vår nya mötesplats Allians mot cancer. -Det finns många saker att vara oense om, men en sak borde vi vara ense om och det är att bekämpa cancer! Det sa sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) när… Läs vidare

Det behövs en ny satsning på cancervården

Cancervården måste organiseras med patienten i fokus och vårdpersonal måste ges kontinuerlig vidareutbildning, skriver vi i vår debattartikel som idag publicerats i Dagens medicin. Inom några decennier kommer cirka en miljon människor leva med cancer. Utöver det enorma mänskliga lidandet beräknas kostnaderna fördubblas, till 70 miljarder kronor per år. Det är ingen skräckvision utan en balanserad… Läs vidare

Nätverkets medverkan i Almedalen 2016

Förutom våra två egna seminarier under Almedalen 2016 medverkar Nätverket mot cancer i ett flertal andra seminarier. Seminarier där Nätverket mot cancer medverkar Hur får vi en jämlik cancerbehandling i Sverige – och hur kan ordnat införande bidra? Arrangör: AstraZeneca Tid: 2016-07-04 14:10 – 15:00 Plats: Läkartidningens tält, Strandvägen, H508 Innehåll: Vilka utmaningar och möjligheter finns för introduktion av nya cancerbehandlingar idag?… Läs vidare