Projekt Tidig upptäckt

Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor. Cancer är en akutsjukdom och det är därför viktigt att den upptäcks och behandlas i tid. Detta tillhör tyvärr ovanligheterna i vårdsverige idag fastän en tidig upptäckt inom till exempel lungcancer, tarmcancer och äggstockscancer för patienten kan vara skillnaden mellan liv och död.

Faktum är att cancer som diagnostiseras tidigt i många fall innebär större chanser att den efterföljande behandlingen blir framgångsrik, att chanser för överlevnad ökar och för de med kroniska tillstånd ökar chanserna till längre och bättre liv. Tidig upptäckt ingår dessutom i en del standardiserade vårdförlopp (SVF), dvs att primärvården uppdrag är att tidigt upptäcka cancer.

Projekt: cancer – tidig upptäckt

I spåret av pandemin under våren 2020 blev frågan kring tidig upptäckt än mer viktig att driva när mycket av den ordinarie verksamheten inom hälso- och sjukvården sattes på vänt. Nätverket mot cancer startade därför upp Projekt: Cancer – Tidig upptäckt för att arbeta med aktiviteter för att belysa värdet av och sprida kunskap om en tidig upptäckt.

STEG 1

Under hösten 2020 genomfördes det fösta steget av Projektet. Då vi började med att göra en SIFO Kantar undersökning i syfte att skapa oss en utgångspunkt för tidig upptäckt av cancer och ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbete. Det vi ville få svar på var frågor såsom: Hur långt har utvecklingen kommit och vad är på gång? Vilka digitala möjligheter finns när det gäller tidig upptäckt av cancer? Undersökningen bestod av telefonintervjuer och webbenkäter och vände sig till Regional Cancercentrum, RCC och till regionpolitiker.

Resultatet försåg projektet med kunskap om nuläget på såväl nationell som regional nivå och en bild av vilka åtgärder som krävs framåt och som vi kan driva på för att skynda på utvecklingen. Utifrån kunskapen från undersökningen genomfördes ett rundabordssamtal med patienter, politiker, profession och forskare i december 2020. STEG 1 rundades av med en produktion av en kortare informationsfilm om Tidig Upptäckt.

Läs mer om resultaten i STEG 1 här >>>

 STEG 2

I STEG 2 av projeket har Nätverket mot cancer genomfört Världscancerdagen den 4 februari 2021 med inriktning på främst Tidig upptäckt. Syftet med Värdscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

Läs mer om Världscancerdagen 2021 här >>>

STEG 3

Under våren och hösten 2021 genomförs STEG 3 av projektet. Nätverket mot cancer vill driva vidare frågan om Tidig upptäckt mot visionen att: Hitta all cancer i Stadie 1

För detta krävs att vi upplyser och sprider kunskap om regionala cancerstrategier, nationella cancerstrategin, regelverk och arbetssätt för att upptäcka cancer tidigt. Syftet med aktiviteterna i STEG 3 är att arbeta för att alla regioner ska ha en skrivning och en plan för hur all cancer ska upptäckas i stadie 1. Med målet att 75% av all cancer ska upptäckas i Stadie 1 inom 3 år. Genom att använda oss av resulatet från STEG 1 & 2 har vi nu ett mycket bra underlag för att gå vidare till STEG 3.

Följ arbetet här >>>

Tidig upptäck kan vara skillnaden mellan liv och död

Film om Tidig upptäckt

Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM

Intervju

med Lena Hallengren, Sveriges socialmininster 

Samlad fakta, kunskap och viktiga publikationer om inom tidig upptäckt

Early Detection and Diagnosis of Cancer Roadmap

Early Detection and Diagnosis of Cancer: a Roadmap to the Future If we are to beat cancer, early detection and diagnosis is arguably the single most important and impactful objective we can have. Patients diagnosed early have the best chance of curative treatment and...

läs mer

Svenskt laboratorium förbättrar global screening

LäkemedelsVärlden - 19 oktober 2020 Tack vare ett nytt anslag kan Karolinska universitets-laboratoriet bidra till säkrare hpv-tester i hela världen. Karolinska universitetslaboratoriet har fått ett anslag på nära tolv miljoner kronor för att utveckla kvaliteten på...

läs mer

Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården

Webbinarium, 14 oktober - RCC Kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll i cancervården. I uppdraget ingår att ha det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan, vara extra tillgänglig, upprätta Min vårdplan, informera om kommande steg i vård...

läs mer

Vi patienter har inte tid att vänta!

Debattartikel 29 september 2020 - Kampen mot cancer  Coronapandemin har reducerat många personers framtida överlevnadstid. Man avstår från att söka vård vid misstanke om allvarlig sjukdom. Många cancerfall diagnosticeras sent och då blir botande behandlingar inte...

läs mer

För 150 miljoner kan livmoderhalscancer utrotas!

Årsrapport 2020 - Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) publicerar idag den nationella årsrapporten om cellprovtagning i Sverige 2020 med data till och med 2019. NKCx analyserar data om...

läs mer

Tack till alla våra sponsorer som möjliggör det viktiga arbetet med Projekt: Cancer – Tidig upptäckt!

Alla sponsorer finns representerade under de STEG av projektet som de varit och är delatkiga i.