Almedalen 2022

I år är vi glada att kunna meddela att vi återigen kommer finnas på plats i Almedalen och sprida kunskap om våra prioriterade frågor: Tidig upptäckt, precisionshälsa och rehabilitering!

Hoppas vi ses!

Vårt seminarium kommer även att sändas digitalt här på webben samt finnas tillgängligt i efterhand för er som inte har möjligheten att besöka oss i Visby den 5 juli.

Program – Tisdag 5 juli

Tid: kl. 16.00 – 17:00  

Moderator: Anders Åker, medicinjournalist och konsult på BCW Stockholm

Lokal: Volare Vinbar, Strandgatan 20

Vi uppdaterar med deltagare allt eftersom de bekräftas!

16:00 – Tidig upptäckt/ prevention

  • Prevention/ Tobak/ Sol/ Levnadsvanor
   • Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare ordförande RCC i samverkan
   • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
   • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

16:15 – Precisionshälsa

  • Gensekvensering/ Nya terapier
   • Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert, PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från KI.
   • Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
   • Jonathan Lind, Enhetschef TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
   • Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

  16:30 – Cancerrehabilitering

   • Redovisning Kartläggning cancerrehabilitering Kantar/ Sifo i samarbete med Sjöbergsstiftelsen
    • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare
   • Jämlik cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet
    • Thomas Lindén, avdelningschef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
    • Ylva Hellstadius, ordförande Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering
    • Fatane Salehi, projektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
    • Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

  16:45 – Paneldebatt

  • Acko Ankarberg Johansson (KD), Ordförande Riksdagens socialutskott
  • Filip Reinhag (S), oppositionsråd Region Gotland
  • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

  Hitta oss i Almedalen >>>

  Ni hittar oss tillsammans med Leading Healthcare på Strandgatan 20, Visby

  Film om Tidig upptäckt

  Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM

  Patientberättelse

  Patientberättelse från Världscacnerdagen 2022 av Sam Cansund – Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården

  Samlad fakta, kunskap och viktiga publikationer om inom tidig upptäckt, precisionshälsa och cancerrehabilitering

  Filmer om cancerrehabilitering

  Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tagit fram filmer om cancerrehabilitering. Filmerna kan fungera som ett stöd till dig som patient eller anhörig, för att skapa ett så gott liv som möjligt under och efter cancerbehandlingen. Filmerna består...

  läs mer

  Tack till de företag som genom sitt stöd möjliggjort Nätverket mot cancers medverkan i Almedalen 2022