Levnadsvanor

R – Rökning och cancer

Rökning och cancer

Trots att alla i dag känner till att det är skadligt för hälsan att använda tobak så fortsätter ändå människor att röka och snusa. Och trots att rökning är accepterat på allt färre platser i samhället så fortsätter många att röka.

Tobak och cancer

Vi vet att tobak spelar en stor roll för uppkomsten av en rad cancersjukdomar. Av de många kemiska ämnen som kommer in i blodomloppet när man röker är ett sextiotal bevisat cancerframkallande.

Nätverket mot cancer samarbetar med Tobaksfakta för att minska användningen av tobak – läs mer här >>>

 

Därför ser Nätverket mot cancer det som en viktig preventiv uppgift att lyfta fram farorna med att använda tobak och hur viktigt det är att sluta – eller helst av allt – aldrig börja röka eller snusa.

Sambandet mellan rökning och lungcancer är känt sedan länge. Men rökning ökar även risken för bland annat cancer i strupen och munhålan, urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmodern, livmoderhalsen, brösten, bukspottkörteln och tjocktarmen.

När det gäller exempelvis livmoderhalscancer har forskarna upptäckt att nikotinhalten i livmoderhalsen hos rökande kvinnor är mycket hög. Det beror på surhetsgraden i slemsekretet där, vilket leder till att nikotinet och några cancerframkallande ämnen anrikas.

Även för personer som har drabbats av cancer är vinsterna med att sluta röka stora. Förutom att man förbättrar sin allmänna hälsa och motståndskraft, så verkar många cancerbehandlingar bättre på patienter som inte röker.

Mer fakta om tobaksprevention hittar här >>>

En tobaksfri uppväxt

Allra viktigast är denna fråga för de som har minst inflytande över var och under vilka förhållanden de vistas; barnen. Vid låg ålder utgör passiv rökning en extra risk och följderna kan vara allt från allergier till plötslig spädbarnsdöd. Som vuxen har du rättigheten att välja att röka, men samtidigt en självklar skyldighet att inte utsätta barn för skadlig cigarettrök.

Barnkonventionen och Tobakskonventionen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. Läs mer om tobak och cancer här.

Elva procent av svenskarna röker

Enligt Folkhälsoinstitutets årliga rapport röker elva procent av befolkningen dagligen, vilket innebär en stadig nedgång under senare år. 2010 rökte 13 procent och 2004 16 procent av svenskarna. Nedgången gäller både män och kvinnor i alla åldrar utom de yngsta kvinnorna där rökningen istället ökar. Bland unga kvinnor rökte varav 10 procent rökte dagligen 2009 och 13 procent förra året. Se länkar till mer information och rapporter här.

Unga kvinnor röker mer

Det är glädjande att rökningen minskar totalt i befolkningen, men samtidigt oroande att den ökar bland unga kvinnor och tonårsflickor. Varannan rökare som debuterat i tonåren avlider långt i förtid av sin rökning. Den som börjar röka i tonåren löper tre gånger större risk än andra att dö en för tidig död redan mellan 35 och 69 år. I högre åldrar är risken dubbelt så stor som för icke rökaren.

Varför ökar då rökningen bland unga flickor – och varför är det så svårt för människor som har börjat röka att sluta? Enligt en undersökning som Folkhälsoinstitutet gjorde 2011 ”Tonåringar om tobak” har många unga kunskapsluckor när det gäller effekterna av att röka och snusa.

Var fjärde man snusar

I Sverige finns det över en miljon snusare, varav cirka 200 000 är kvinnor. Uppskattningsvis snusar 25 procent av alla män regelbundet. Det finns också en myt om att snus inte skulle vara farligt då forskare har inte kunnat bevisa att snusning kan leda till cancer. Men vi vet att snus innehåller cancerframkallande ämnen och kan skada mun, hjärta och kärl. Dessutom är många blandmissbrukare och kombinerar rökning med snus.

 

Rapport – Ungas attityder till tobak