Världscancerdagen 4/2-2021

Världscancerdagen den 4 februari 2021

Tema: Tidig upptäckt – på liv och död

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Att skapa intresse och driva diskussion kring prioriterade frågor som minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Här kan du se alla inslag från Världscancerdagen 4 februari, 2021!

Här kan du ladda hem programmet från VCD 2021:

Program Världscancerdagen 2021

Läs mer >>> om Tidig upptäckt!

Välkomna till Världscancerdagen 2021 –

Introduktion till Världscancerdagen med Margareta Haag, Nätverket mot cancer och Karin Elindermoderator
Film om Tidig upptäckt med Emma Skoglund, patient, Marie Morell, ordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacson, ordförande SFAM

Vad är tidig upptäckt?

Om tidig upptäckt med Marcela EwingMD, PhD, verksamhetsutvecklare RCC Väst 

 

Presentation av SIFO-undersökning & Rundabordssamtal

Sammanfattning av resultat från SIFO-undersökning om Tidig upptäckt, RCC och Politiker samt resultat från Rundabordssamtal med forskare, patienter, politiker och proffession om Tidig upptäckt från hösten 2020
Intervju med Lena Hallengren, Sveriges socialminister

 

Tidig upptäckt – Vad görs nationellt/ regionerna idag? 

Tidig upptäckt – Vad görs nationellt/ regionerna idag? Hur ser man nationellt/ regionerna på problematiken med uppdämt behov efter pandemin?

  • Moderator samtalar med Anders Henrisksson , 1:e vice ordförande SKR

System – Verktyg – Digitalisering ­- Patientens egenmonitorering

Inledning  Vilka lösningar finns och vad kan ni göra idag?
  • Moderator diskuterar med Marina Tuutma, ordförande Distriktsläkarförbundet och Hans Hägglund, nationell cancersamordnare ordförande RCC i samverkan.
PanelVi vet att det finns olika system och lösningar: Hur ska det implementeras?  Vem tar ansvar? När kan arbetet starta?
  • Moderator leder paneldiskussion Mathias Ekman, Director Industri Solutions Microsoft Western Europe, Camilla Waltersson Grönvall, Socialutskottet (M),  Magnus Carlsson, Nätverket mot cancer, Marina Tuutma, Ordförande Distriktsläkarförbundet och Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare ordförande RCC i samverkan

Regulatoriska hinder ex ersättningssystem, lagstiftning, regler

Inledning  –  Systemperspektivet Vilka hinder i form av lagar och regler finns det idag för att införa nya lösningar och utveckla system som förbättrar möjligheten till tidig upptäckt.
  • Moderator samtalar med Acko Ankarberg, Ordförande Socialutskottet (Kd)
Vad behövs nationellt? Svårigheter med att införa ny teknik när regler och lagar hindrar. Vad behöver vi göra? 
  • Moderator leder ett samtal med Gunilla Gunnarsson, Ordf. tillgänglighetsdelegationen Regeringskansliet, Lina Nordqvist, Socialutskottet (L), Dag Larsson, Senior sakkunnig policy Lif och  Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer
Vad behövs regionalt? Vem ansvarar för att arbeta med dessa frågor? Vilken kunskap behövs? Krav på kunskapsutveckling? 
  • Moderator leder samtal med Vivianne Macdisi, Regionråd Uppsala (S), Beatrice Melin, Professor institutionen för strålningsvetenskaper Umeå Universitet, Peter Graf, VD Tiohundra och Eva Backman, Nätverket mot cancer
 

Kulturförflyttning – omställning – personcentrering

Inledning FILM – 
  • Närståendeberättelse tillsammans med  Alexandra Andersson, Nätverket mot cancer
Intervju med SFAM-ordförande och patientföreträdare
  • Moderator intervju med Magnus Isacson, Ordförande SFAM och Lise-lott Eriksson, Nätverket mot cancer
Perspektiv på en mer jämlik cancervård Hur får vi till ett bra partnerskap mellan patienter, profession, forskare och politiker för att bygga en bättre vård för att uppnå hälsa.
  • Moderator leder samtal med Anders Henriksson, 1:e Vice ordförande SKR (S), Acko Ankarberg, Ordförande Socialutskottet (Kd), Margareta Danelius, Chefsläkare Capio, Ada Girnita, Överläkare Karolinska universitetssjukhuset och Martin Persson, Nätverket mot cancer

Årets cancernätverkare och avslutning

Prisutdelning – 
  • Margareta Haag, Nätverket mot cancer delar ut pris till Årets cancernätverkare Mikael Johansson, universitetslektor, Umeå Universitet och överläkare vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Tack till våra sponsorer som möjligjort det viktiga arbetet med

Världscancerdagen 2021 och Projekt: Cancer – Tidig upptäckt!