Årets cancernätverkare 2023

Årets Cancernätverkare 2023

tilldelas

KJELL BERGFELDT

Projektledare Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Verksamhetschef Skandionkliniken samt tidigare Verksamhetsutvecklare och Överläkare på RCC med fokus på digital utveckling inom cancervården

Motivering

Kjell har länge verkat för en bättre och jämlik cancervård i Sverige och har initierat en förstärkning av svensk strålonkologi och bildande av Svensk strålonkologisk förening. Hans engagemang och drivkraft inom strålonkologi inspirerar såväl profession, akademi, patienter och näringsliv som politiska beslutsfattare. Han är omtyckt bland patienter, kollegor och i alla nätverk.

Kjell har drivit cancerfrågorna för patienternas bästa och har stöttat Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens möjligheter till optimal vård.

Om utmärkelsen årets cancernätverkare

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare vid Världscancerdagen 2015.

Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård.

Utmärkelsen delades ut vid Världscancerdagen den 4 februari varje år och består av ett diplom och äran.

Juryn består av Nätverket mot cancers styrelse och deras beslut kan inte överklagas.