Inget sjukhus ska operera färre än 100 fall per år och cancersjukdom

Debatt

Var tionde minut får en ny människa i Sverige besked om cancersjukdom. Vilket innebär 58 000 nya fall årligen. Var tredje svensk får cancer under sin livstid. Cancersjukdomen berör oss alla, antingen som drabbade eller som närstående. Under valåret 2014 vill vi belysa cancersjukvården utifrån patient-, politiker- och utförarperspektiven genom fyra artiklar. Först ut är… Läs vidare

Enkät för cancerberörda – patienter och närstående

Enkäter

NMC-Rapporten 2014: ”Enkät för cancerberörda – patienter och närstående” med närmare 2 000 deltagare visar: 96 procent av cancerpatienter har aldrig fått en plan för rehabilitering. En av dem är Alexander, Göteborg, som nekades minnesträning när han fick hjärntumör som 20-åring.  Endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan, visar Nätverket mot cancers stora… Läs vidare

Se vår film – Bättre cancervård – Var god dröj

Nej, svensk cancervård är inte rättvis. Det konstaterade de politiker och beslutsfattare vi intervjuade under politikerveckan i Almedalen i somras för vår film om den svenska cancervården. Nätverket mot cancer vill få bort orättvisorna, bland annat genom att göra de nationella riktlinjerna tvingande. Partierna prioriterar inte vårdfrågor alls, men det gör vi väljare! Vi vill göra cancervården till… Läs vidare

TT skriver om att cancerpatienter blir utan rehabilitering

TT NYHETSBYRÅ rapporterar idag om att många cancerpatienter inte får några förslag på hur de kan vårdas efter behandling. TT refererar till Nätverket mot cancers enkät, där 1 800 cancerpatienter och deras närstående har frågats om vilken rehabilitering de erbjudits. TT hänvisar också till Ekots inslag och intervju med psykolog Patrik Göransson som varit med… Läs vidare