4 oktober 2013 – Temadag om cancer i Malmö

Aktiviteter

Nya broar att bygga i cancervården Vad är rätt väg när cancerstrategin ska bli en regional cancerplan? Arbete pågår med att omsätta orden i den nationella cancerstrategin till konkret handling i form av regionala cancerplaner. Den 4 oktober arrangerade Nätverket mot cancer, RCC Syd och Dagens Medicin en temadag i Malmö för att ge en inblick i… Läs vidare

Läs ILCO:s ordförande Bo Karlssons inlägg om TLV:s svar

Övrigt

Påsen på magen har blivit ett byråkratiskt haveri Är det sannolikt att stomiopererade missbrukar användningen av stomihjälpmedel om de fick chansen? Nej, säger samtliga nordiska grannländer liksom vi i svenska ILCO. Men svenska myndigheter gör en helt annan bedömning. Att till exempel få ändtarmen eller urinblåsan bortopererad och ersatt med en stomi är en stor… Läs vidare

Nätverket mot cancer får Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren priset 2013

Övrigt

Nätverket mot Cancer har tilldelats Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren priset 2013 för det enträgna och viktiga arbetet att i samverkan mellan olika intressegrupper stärka alla cancerpatienters och anhörigas ställning i den svenska sjukvården. Priset är instiftat av Cancerforskningsfonden Norrland i samband med fonden 50-årsjubileum.  Nätverket mot cancer startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter… Läs vidare

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund blir CancerRehabFonden

Övrigt

Pressmeddelande från CancerRehabFonden (f d CTRF) den 17 september 2013: Cancer- och Trafikskadades Riksförbund byter namn – och inriktning – till CancerRehabFonden Styrelsen och medlemmarna i Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF, har i ett extrainsatt årsmöte beslutat att efter 35 år byta namn och inriktning på organisationen. Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF, står inför stora förändringar.… Läs vidare

Patienters erfarenheter av cancervården

Patientens röst

Hur upplever du som patient eller närstående cancervården i Sverige idag? Dela med dig av dina erfarenheter. Skriv gärna och berätta till info@natverketmotcancer.se. Vi publicerar alla inlägg här på hemsidan, men givetvis utan namn, etc. Läs även tidigare patienterfarenheter här. Här kommer ett urval patienterfarenheter som har kommit in till EN av våra medlemsorganisationer under… Läs vidare