Stor ökning av klagomål mot cancervården, artikel i Svenska Dagbladet 30 oktober

Antalet personer som har klagat på cancervården i Stockholm har nästan fördubblats på fem år. En stor del av klagomålen handlar om långa väntetider. Susannas fästman avled i väntan på behandling mot spritt malignt melanom, en aggressiv hudcancer. Upptäckten av ett mörkt födelsemärke på Kari Hämäläinens skuldra blev starten på en jobbig vårdresa. Fläcken var mycket… Läs vidare

4 oktober 2013 – Temadag om cancer i Malmö

Aktiviteter

Nya broar att bygga i cancervården Vad är rätt väg när cancerstrategin ska bli en regional cancerplan? Arbete pågår med att omsätta orden i den nationella cancerstrategin till konkret handling i form av regionala cancerplaner. Den 4 oktober arrangerade Nätverket mot cancer, RCC Syd och Dagens Medicin en temadag i Malmö för att ge en inblick i… Läs vidare

Läs ILCO:s ordförande Bo Karlssons inlägg om TLV:s svar

Övrigt

Påsen på magen har blivit ett byråkratiskt haveri Är det sannolikt att stomiopererade missbrukar användningen av stomihjälpmedel om de fick chansen? Nej, säger samtliga nordiska grannländer liksom vi i svenska ILCO. Men svenska myndigheter gör en helt annan bedömning. Att till exempel få ändtarmen eller urinblåsan bortopererad och ersatt med en stomi är en stor… Läs vidare

Nätverket mot cancer får Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren priset 2013

Övrigt

Nätverket mot Cancer har tilldelats Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren priset 2013 för det enträgna och viktiga arbetet att i samverkan mellan olika intressegrupper stärka alla cancerpatienters och anhörigas ställning i den svenska sjukvården. Priset är instiftat av Cancerforskningsfonden Norrland i samband med fonden 50-årsjubileum.  Nätverket mot cancer startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter… Läs vidare