Cancer ökar. Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden.

Debatt

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer att leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040. Läs… Läs vidare

Cancervården är till för patienten!

Att patientens delaktighet och medinflytande ska stärkas upprepas av politiker och beslutsfattare igen och igen men i verkligheten ligger Sverige långt efter andra länder. Sedan Regionala Cancercentrum inrättades 2010 har dessa bildat patient- och närståenderåd. Syftet med råden är gott, nämligen att vara med i arbetet och kunna påverka framtidens cancervård. Men hur ser verkligheten ut för den enskilda patienten?… Läs vidare

Nätverket mot cancer har lämnat synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag att HPV-vaccin mot cancer ska ges även till pojkar

Patientens röst

Nätverket mot cancers vision är en NOLLVISION CANCER – Ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention mot cancer. Så är det inte idag då pojkar diskrimineras genom att inte få samma möjlighet som flickor att skydda sig mot HPV-relaterade cancerformer. Det är varken etiskt, rättvist eller jämlikt hållbart… Läs vidare

Nätverket mot cancers ordförande Katarina Johansson är en av sjukvårdens 100 mäktigaste, enligt Dagens Medicin

Dagens Medicin, ledande nyhetstidning för svensk sjukvård, listar varje år sjukvårdens mäktigaste personer. För första gången är Nätverket mot cancers ordförande Katarina Johansson med bland de 100 mäktigaste. På Maktlistan 2017, som publiceras i dag, finns Katarina Johansson med på platserna 51-100 som listas utan inbördes ordning. -Fantastiskt kul, detta visar att vi som en… Läs vidare