Vad får vi för cancervård de kommande åren? Spelar det någon roll vilket parti jag röstar på i nästa val?

Detta ska Nätverket mot cancer ta reda på under politikerveckan i Almedalen vid “Allians mot cancer” seminariet den 3 juli. Jag vågar påstå att vi har den viktigaste cancerdebatten av alla: för vad vore sjukvården utan sina patienter? Det är ju oss patienter som allt handlar om! Läs hela ledaren I “Kampen mot cancer” skriven… Läs vidare

Riv upp Hälso- och sjukvårdslagen

Debatt

Nätverket mot cancer debatterar i Dagens Medicin den 1 juni 2017: Målet med hälso- och sjukvårdslagen är god hälsa och vård på lika villkor för alla. Men 35 år efter att denna ramlag antogs och efter en omskrivning 2017, är fortfarande den vanligaste frågan i sjukvårdsdebatten: Varför är vården så ojämlik och orättvis och utan… Läs vidare

Frukostseminarium om den ojämlika cancervården i Riksdagen 27 april 2017

Riksdagen

Nätverket mot cancer arrangerade tillsammans med Riksdagens Nätverk för jämlik vård och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland seminarium där vi diskuterade den ojämlika cancervården mellan 21 olika landsting i Sverige. Vad menas med jämlik vård? Hur jämlik är cancervården? Prevention, tidig diagnos och optimala behandlingar är livsavgörande för cancerpatienter. Varför ser cancervården det olika ut mellan olika… Läs vidare

Sluta diskriminera männen, Wikström

Debatt

Låt även pojkar få vaccinet som kan rädda liv! HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen. Det är dags att upphöra med statlig diskriminering – män har rätt till skydd mot cancer. Läs hela vår debattartikel på aftonbladet.se.