Svenskt laboratorium förbättrar global screening

LäkemedelsVärlden – 19 oktober 2020 Tack vare ett nytt anslag kan Karolinska universitets-laboratoriet bidra till säkrare hpv-tester i hela världen. Karolinska universitetslaboratoriet har fått ett anslag på nära tolv miljoner kronor för att utveckla kvaliteten...

Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården

Webbinarium, 14 oktober – RCC Kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll i cancervården. I uppdraget ingår att ha det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan, vara extra tillgänglig, upprätta Min vårdplan, informera om kommande steg i...

”Tag krafttag för att hantera oupptäckt cancer”

Debattartikel 13 oktober –  Dagens Medicin av Talla Alkurdi (S), oppositionsråd i Region Stockholm Satsa på primärvården, mammografin och utökade screeningprogram, skriver Talla Alkurdi (S), oppositionsråd i Region Stockholm. Över 1300 stockholmare tros ha...

Vi patienter har inte tid att vänta!

Debattartikel 29 september 2020 – Kampen mot cancer  Coronapandemin har reducerat många personers framtida överlevnadstid. Man avstår från att söka vård vid misstanke om allvarlig sjukdom. Många cancerfall diagnosticeras sent och då blir botande behandlingar...