Samarbeten: Företag

Samarbeten med läkemedelsbolag och medicintekniska företag

Nätverket mot cancer samarbetar med företag och vi följer LIF:s och Swedish Medtech:s etiska regler med ideella organisationer.

Vi vill tacka våra samarbetspartners och stödjande företag!

Almedalen 2018 genomförs med stöd av följande LIF-anslutna företag: Abbvie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Janssen, MSD Sverige, Novartis, Pfizer, Roche och Takeda.

För mer information om samarbeten i samband med Världscancerdagen och Almedalen, kontakta oss gärna. Samtliga samarbetsavtal finns tillgängliga via LIFs hemsida.

AbbvieAmgenAstraZenecaBayerBMSjanssenMSDNovartisPfizerRocheTakeda


Under Almedalen arrangerar vi seminarier i samarbete med Dagens Medicin.


ARWIN ABARWIN AB hjälper oss med vår digitala närvaro genom att vara till stöd med sociala medier och sköta uppdateringar av hemsidan.


populate

Populate hjälper oss med att på ett mer effektiv sätt få ut våra viktigaste budskap via olika kanaler med hjälp av film och rörliga medier.


RMP Media

RMP Media är PR- och kommunikationsbyrån som ser till att vi hörs och syns – både i media och i maktens korridorer.


Get a NewsletterGet a Newsletter hjälper till med kommunikationen via digitala nyhetsbrev.


För mer information om samarbeten välkommen att kontakta oss.