Samarbeten: Företag

Samarbeten med läkemedelsbolag och medicintekniska företag

Nätverket mot cancer samarbetar med företag och vi följer LIF:s och Swedish Medtech:s etiska regler med ideella organisationer.

Vi vill tacka våra samarbetspartners och stödjande företag!

Almedalen 2019 genomförs med stöd av följande LIF-anslutna företag: Abbvie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Janssen, Merck, MSD Sverige, Novartis, Pfizer, Roche, och Takeda.

För mer information om samarbeten i samband med Världscancerdagen och Almedalen, kontakta oss gärna. Samtliga samarbetsavtal finns tillgängliga via LIFs hemsida.

AbbvieAmgenAstraZenecaBayerBMSjanssenMerckMSDNovartisPfizerRocheTakeda


Övriga samarbeten

Nätverket mot cancer samarbetar med Dagens Medicin kontinuerligt.


Vi genomför ett seminarium i Almedalen i samarbete med Doktorn.


ARWIN ABARWIN AB hjälper oss med vår digitala närvaro genom att vara till stöd med sociala medier och sköta uppdateringar av hemsidan.


RMP Media

RMP Media är PR- och kommunikationsbyrån som ser till att vi hörs och syns – både i media och i maktens korridorer.


Get a NewsletterGet a Newsletter hjälper till med kommunikationen via digitala nyhetsbrev.


För mer information om samarbeten välkommen att kontakta oss.