Samarbeten

Vi vill tacka våra samarbetspartners och stödjande företag!

Världscancerdagen 2017 genomförs med stöd av följande LIF-anslutna företag: Abbvie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, Janssen, Merck AB (Merck Serono), MSD, Novartis, Pfizer, Roche och Sanofi. Stödjer gör också dermatologiföretaget La Roche Posay.

För mer information om samarbeten i samband med Världscancerdagen och Almedalen, kontakta oss gärna. Samtliga samarbetsavtal finns tillgängliga via LIFs hemsida.

AbbvieAmgenAstraZenecaBayerBMSBoehringer IngelheimCelgenejanssenla roche-posayMSDNovartisPfizerRocheSanofi


Under Almedalen arrangerar vi seminarier i samarbete med Dagens Medicin.


ARWIN ABARWIN AB hjälper oss med vår digitala närvaro genom att vara till stöd med sociala medier och sköta uppdateringar av hemsidan.


populate

Populate hjälper oss med att på ett mer effektiv sätt få ut våra viktigaste budskap via olika kanaler med hjälp av film och rörliga medier.


RMP Media

RMP Media är PR- och kommunikationsbyrån som ser till att vi hörs och syns – både i media och i maktens korridorer.


Get a NewsletterGet a Newsletter hjälper till med kommunikationen via digitala nyhetsbrev.


Medlemsskap


Nätverket mot cancer är medlem i den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta. Genom Tobaksfakta arbetar vi för ett rökfritt Sverige.


ForskaSverigeI syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har Nätverket mot cancer och 30 andra organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer (däribland Nätverket mot cancer), kommer samverka långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Vi är stolta över att samarbeta och ha samarbetat med följande fantastiska organisationer genom åren: A Non-Smoking Generation, 1,6 och 2,6 miljonerklubben, Cancerfonden, Clife, Kontinet.se, SMART och SMART Ungdom, SWEDPOS, Regionala Cancercentrum RCC, och många fler.

För mer information om samarbeten välkommen att kontakta oss.