Tillsammans mot cancer

 

Vi vill arbeta för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Vill du vara med?

 

Stöd oss

Vår vision

Ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna till samarbetet inom Nätverket mot cancer.

får cancerbesked varje år

%

överlever

Dagar kvar till Världscancerdagen 2024

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Här kan du som invånare, patient eller anhörig se vilken typ av forskning som pågår just nu och om det finns en klinisk studie som är relevant för just dig. Kliniska studier syftar till att utveckla och förbättra vården.

Läs mer här om olika kliniska studier >>>

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som är avsedda att användas för behandling av cancer.

Som ett led i att säkerställa att de framsteg som görs inom läkemedelsforskningen kommer patienterna till del krävs en stärkt nationell hälsoekonomisk kapacitet för att utvärdera nya läkemedel mot cancer. Bedömningarna gäller nya läkemedel som ska användas på klinik...

Här kan du se kunskapsseminariet om vår rapport: Kartläggning Cancerrehabilitering i Sverige!

Här kan du läsa mer om projektet, Kartläggning Cancerrehabilitering i Sverige! – klicka HÄR!

Dagar kvar till Världscancerdagen 2024:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Här kan du se Världscancerdagen 2023  

Om du missade våra frukostsamtal inför Världscancerdagen så kan ni se dem i efterhand, klicka på det samtalet du vill titta på nedan:

Följ oss gärna på Sociala medier >>>

Senaste nytt

E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag

E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag. Tre uppdrag handlar om att den digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården ska bli mer enhetlig. Syftet är dels en effektivare och säkrare vård för patienterna, dels en bättre arbetsmiljö för...

Socialstyrelsen ska kartlägga cancerrehabiliteringen i regionerna

Pressmeddelande från Socialdepartementet27 juli 2023 Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga regional cancerrehabilitering. I uppdraget ingår att stödja implementeringen av de åtgärdskoder för registrering av cancerbehandling som tagits fram för att...

Precisionsmedicin fokus för EU:s Life Science-konferens

Som avslutning för Sveriges ordförandeskap i EU hålls konferensen Life Science i Aula Medica i Hagastaden 26–27 juni. Precisionsmedicin är temat för dessa två dagar och Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med Karolinska Institutet bidragit i arbetet med...

Våra projekt och prioriterade frågor!

Sjöbergsstiftelsen möjliggör att Nätverket mot cancer nu påbörjat arbetet med att kartlägga cancerrehabiliteringen i Sverige!

Vi genomför kartläggningen tillsammans med Kantar/ SIFO genom att via webbenkäter och intervjuer kontakta regioner, ansvariga, RCC, våra medlemsföreningar, rehabiliteringsenheter, rehabiliteringsansvariga och patienter.

Läs mer om projektet här >>>

Almedalen 2022

Missade du vårt kunskapsseminarium i Almedalen, Visby den 5 juli kan du se det här i efterhand. Vi pratade om våra prioriterade frågor: Tidig upptäckt, precisionshälsa och rehabilitering!

Projekt Tidig upptäckt

Nätverket mot cancer startade under hösten 2020 startat ett projekt med fokus på tidig upptäckt. Tillsammans med flera samarbetsparter har nätverket arbetat med frågor om hur man kan upptäcka cancer i tid, när det fortfarande går att behandla. Nu kan du se vårt Kunskapsseminarium och läsa vår rapport om projekt: Tidig upptäckt!  

Se seminariet och läs rapporten här >>>

Varför är det viktigt att söka vård i tid?

För att kunna få behandling överhuvudtaget behöver du en korrekt diagnos, något som kan vara en utmaning inom många cancerdiagnoser. Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor och därför vill vi att du som har symtom söker vård och får behandling i tid. Detta gäller även under en pandemi!

Läs mer om #VågaSökaVård >>>

Medlemmar

Nätverket består idag av 14 medlemmar som tillsammans vill verka för att alla patienter ska få rätt vård, på rätt plats och vid rätt tillfälle.

Samarbeten

Nätverket mot cancer samarbetar idag med såväl andra intresseorganisationer som myndigheter, vårdgivare och företag.

Aktiviteter

Nätverket genomför egna seminarier och möten tillsammans med andra för att påverka och sprida kunskap. De viktigaste är Världscancerdagen och Almedalen.

Det är vi som är Nätverket mot cancer

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrebv genom att skicka in din mailadress här nedan.