Nätverket mot cancer i Radio Sweden

Nätverket mot cancers ordförande Margareta Haag intervjuades av David Russell, Radio Sweden, om ledtider och Standardiserade vårdförlopp i Sverige. Lyssna gärna nedan eller gå direkt till Sveriges radio.

Debatt: ”Vill vi verkligen ha cancervård utan specialistutbildade sjuksköterskor?”

Debatt

Utvecklingen av cancervården går fort och den blir alltmer specialiserad. Nya effektiva läkemedel ger helt nya biverkningsprofiler. Till exempel gick senaste Nobelpriset i fysiologi/medicin till utvecklingen av nya läkemedel som fått stor betydelse för patientgrupper där behandling nu ger chans till bot. Inom cancervården har sjuksköterskans omvårdnadsarbete blivit mer och mer avancerat. Sjuksköterskor administrerar cancerbehandlingar… Läs vidare

Tre prioriteringar för ett bättre liv för cancerpatienter

Nätverket mot cancer anser att de viktigaste prioriteringarna idag skulle innebära att cirka 30% färre personer drabbas av cancer och skulle vara en investering för samhället: Cancerprevention: Goda levnadsvanor som lärs ut från förskola till universitet, i barna- och mödravård samt i äldrevård. Screening i vaccinationsprogrammet för både flickor och pojkar för HPV, samt screening… Läs vidare