Debatt: Undermåliga förslag om läkemedel

Debatt

Betänkandet från läkemedelsutredningen är komplicerat och tilltrasslat, och det är anmärkningsvärt att utredningen heltDsaknar patientperspektiv. Den statliga läkemedelsutredningen, som blev klar strax efter årsskiftet, håller inte måttet. Utred­ningen får underkänt av flera remissinstanser, bland andra be­rörda patientorganisationer, som anser att de förslag som presenteras inte är tillräckliga för att vi ska få en jämlik, effektiv… Läs vidare

Debatt: Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren

Debatt

Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare för Agenda för hälsa och välstånd. Läs hela vår debattartikel på dagenssamhalle.se.

Nätverket mot cancer i Radio Sweden

Nätverket mot cancers ordförande Margareta Haag intervjuades av David Russell, Radio Sweden, om ledtider och Standardiserade vårdförlopp i Sverige. Lyssna gärna nedan eller gå direkt till Sveriges radio.

Debatt: ”Vill vi verkligen ha cancervård utan specialistutbildade sjuksköterskor?”

Debatt

Utvecklingen av cancervården går fort och den blir alltmer specialiserad. Nya effektiva läkemedel ger helt nya biverkningsprofiler. Till exempel gick senaste Nobelpriset i fysiologi/medicin till utvecklingen av nya läkemedel som fått stor betydelse för patientgrupper där behandling nu ger chans till bot. Inom cancervården har sjuksköterskans omvårdnadsarbete blivit mer och mer avancerat. Sjuksköterskor administrerar cancerbehandlingar… Läs vidare

Tre prioriteringar för ett bättre liv för cancerpatienter

Nätverket mot cancer anser att de viktigaste prioriteringarna idag skulle innebära att cirka 30% färre personer drabbas av cancer och skulle vara en investering för samhället: Cancerprevention: Goda levnadsvanor som lärs ut från förskola till universitet, i barna- och mödravård samt i äldrevård. Screening i vaccinationsprogrammet för både flickor och pojkar för HPV, samt screening… Läs vidare