Världscancerdagen 2019

Den 4 februari genomförde Nätverket mot cancer Världscancerdagen för tionde året i rad. Vi satte fokus på Nätverket mot cancer tre viktigaste huvudfrågor:

  • Rättvis cancervård.
  • Cancerprevention.
  • Stärkta patienträttigheter.

Tema är ”Bemötande och omhändertagande i världsklass?”

Plats: Hotell Sheraton, Stockholm
Tid: 4 februari 2019, kl. 13.00 – 17.00.
Moderator: KG Bergström, journalist.

Stort tack till alla företag som sponsrar Världscancerdagen 2019, läs gärna mer om dem här >>

Sammanfattning från dagen

För tionde (!) året i rad arrangerade den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer aktiviteten Världscancerdagen. Året till ära var temat ”Bemötande och omhändertagande i världsklass” och utöver nya Socialministern Lena Hallengren (S) hade årets arrangemang i vanlig ordning attraherat en hel del betydande beslutsfattare av vikt inom Sveriges cancervård…

Läs hela sammanfattningen här >>

Bilder från dagen

Nedan ser du bilder från Världscancerdagen, fotograf Pelle T Nilsson. Klicka på bilden för att få upp bilden i fullformat. Använd dem gärna i press, men ange Foto: Pelle T Nilsson.

Program:

12.00 Registrering och besök hos utställare

Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren (S)

13.00 – 13.10 Välkommen
Ordförande Margareta Haag, 10 år med Nätverket mot cancer.

13.10 – 13.20 Inledning
Socialminister Lena Hallengren håller inledningstal.

13.20 – 14.05 DEBATT: Cancerprevention
Solning och tobak är två starka faktorer som påverkar risken för cancer. Men varför ser vi inte fler kampanjer? Nätverket mot cancer har i flera år drivit ”Solskolan” om förebyggande arbete mot hudcancer.

Medverkande: Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer, Cecilia Halle, gruppchef på enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet, Anna Bessö, avdelningschef, avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten, Hélène Asp, enhetschef, Miljöövervakning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Ada Girnita, överläkare och ansvarig hudtumörenheten Karolinska Universitetssjukhuset.

14.05 – 14.20 HETA STOLEN: Tidig upptäckt
Utfrågning av Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL (Sveriges kommuner och Landsting), och Anna Nergårdh, särskild utredare av ”God och Nära vård”, regeringskansliet samt Marcela Ewing, M.D., specialistläkare onkologi och allmänmedicin, som visar vikten av primärvårdens insatser för att tidigt upptäcka cancer. Hanna Bylund, Blodcancerförbundet, medverkar.

14.20 – 14.50 Kaffe med besök hos utställarna

14.50 – 15.30 DEBATT: Kronisk cancer
Nya behandlingar ger hopp – hur når de ut till alla patienter? För till exempel den allvarliga sjukdomen spridd njurcancer har överlevnadschansen mer än fördubblats.

Medverkande: Olof Karlsson, Njurcancerföreningen, Ulrika Harmenberg, läkare KS och processledare RCC Stockholm, Acko Ankarberg Johansson (KD) Ordförande för Socialutskottet, Marie Morell (M) vice ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

15.30 – 15.50 HETA STOLEN: Digitalisering
Patienter delar gärna data för att främja forskningen och vården. Det har talats om digitalisering i vården i nästan ett decennium. Den landstingsfinansierade vården och riksdagens politiker har inte tagit till sig möjligheterna för effektivisering och för ny lagstiftning för att säkerställa såväl patientens behov och säkerhet som vårdens.

När kan all rapportering leda till förbättringar för patienterna och till nytta för forskning och för vården? 

Medverkande: Utfrågning av Patrik Sundström, jurist, programansvarig för eHälsa, SKL, Susanne Nordling (MP) SKL:s sjukvårdsdelegation, Jenni Nordborg, chef för regeringens life sciencekontor, Daniel Forslund (L), innovations- och utvecklingslandstingsråd, Stockholm samt Bo Vilhelm Karlsson, Nätverket mot cancer.

15.50 – 16.20 DEBATT: Instifta en Rättighetslag – från bör till ska.
En Rättighetslag för patienterna behövs nu! Bör ska ändras till SKA. Idag har vi har inga rättigheter, vi ska klaga själva hos verksamhetschefen; kanske en patientnämnd tittar på ärendet om vi vill ha ärendet noterat. En Rättighetslag behövs som ger ansvar till vården, lagarna ska sättas efter patienternas behov.

Medverkande: Anne Carlsson, andra vice ordförande, ILCO, Lise-Lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet, Dag Larsson (S) Socialutskottet, Lina Nordquist (L) Socialutskottet, Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys.

16.20 – 16.30 Vad står högst på agendan närmaste fem åren?
Medverkande: Regionalt Cancercentrum i Samverkan: Beatrice Melin, (avgående ordförande) och Hans Hägglund (tillträdande ordförande).
Allians mot cancer (Nätverket mor cancer, Fysioterapeuterna, Sjuksköterskor i cancervård, SWEDPOS, Svenska läkarförbundet och Vårdförbundet).

16.30 – 16.40 Presentation av hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare

16:40 – 17.00 Summering
KG Bergström och Margareta Haag.