Världscancerdagen 2020

Den 4 februari 2020 genomför Nätverket mot cancer Världscancerdagen .

Tema är ”10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer”

Plats: Hotell Sheraton, Stockholm
Tid: 4 februari 2020, kl. 09.00 – 14.30. Inregistrering från kl 08.00
Moderator:Anders Åker, chefredaktör Doktorn

Fler än 60 000 personer får cancer varje år i Sverige. Totalt är vi över en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Vi blir fler och fler. Om tio år beräknas 1 miljon vara direkt drabbade.

Vilka behov har dagens och framtidens cancerpatienter? Hur ska vården anpassas för att motsvara behov och förväntningar?

För elfte året arrangerar Nätverket mot cancer seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari. Syftet med Värdscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården.

Årets tema är ”10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer”. Vi hoppas kunna hälsa socialministern välkommen för att fortsätta att diskutera jämlik hälsa och bättre cancervård. Det är också glädjande att så många för svensk cancervård betydelsefulla personer med makt att förändra kommer att medverka som talare och debattörer samt att närvara under Världscancerdagen.

Preliminärt program kommer inom kort.