Var tionde minut får en ny person ett cancerbesked. Låt oss prata om dessa patienter 365 dagar om året. Forskningen har gjort stora framsteg, många behandlas framgångsrikt och kan fortsätta sina liv med en kronisk cancersjukdom. Men vi måste också våga prata om att cancer fortfarande är en dödlig sjukdom, mer än 35 procent av dem som drabbas lever inte fem år efter sin diagnos. Nätverket mot cancer kräver att cancer ska ses som en akutsjukdom – alla dagar året om. Då kanmänniskor slippa dö i onödan. Den finns en tro på att vi i Sverige gör allt vi kan, att sjukvården ärenastående och att det ingen annanstans går att göra mer än här.

Men det gör det, och Nätverket mot cancer har tre huvudkrav.

Den 4 februari genomför Nätverket mot cancer Världscancerdagen för tionde året i rad. Under denna dag lyfter vi våra frågor ytterligare och ställer beslutsfattare mot väggen.

Ladda ner och läs Världscancerdagen 10 år >>