Category Archives: Debatt

Debatt: ”Vill vi verkligen ha cancervård utan specialistutbildade sjuksköterskor?”

Debatt

Utvecklingen av cancervården går fort och den blir alltmer specialiserad. Nya effektiva läkemedel ger helt nya biverkningsprofiler. Till exempel gick senaste Nobelpriset i fysiologi/medicin till utvecklingen av nya läkemedel som fått stor betydelse för patientgrupper där behandling nu ger chans till bot.

Inom cancervården har sjuksköterskans omvårdnadsarbete blivit mer och mer avancerat. Sjuksköterskor administrerar cancerbehandlingar till patienter, både läkemedel och strålbehandling, observerar patienten under behandlingen, har uppföljning av patienter och ger råd om hur eventuella biverkningar kan förebyggas och behandlas. Det ställer höga krav på spetskompetens, specialisering och kompetensutveckling.

Sjuksköterskor med specialistutbildning i cancervård borde vara en självklarhet i denna högspecialiserade vård. Förutom försämrad kvalitet och patientsäkerhet finns risk för inställda behandlingar utan specialistsjuksköterskor – strålbehandling till exempel är beroende av den unika specialistkompetens som onkologisjuksköterskor har.

Läs hela vår debattartikel på dagensmedicin.se >>

Tre prioriteringar för ett bättre liv för cancerpatienter

Nätverket mot cancer anser att de viktigaste prioriteringarna idag skulle innebära att cirka 30% färre personer drabbas av cancer och skulle vara en investering för samhället:

  1. Cancerprevention: Goda levnadsvanor som lärs ut från förskola till universitet, i barna- och mödravård samt i äldrevård. Screening i vaccinationsprogrammet för både flickor och pojkar för HPV, samt screening och vaccination för de sjukdomar som kan utvecklas till cancer.
  1. Rättvis cancervård: En nationell styrning av cancervården skulle ge patienterna större möjligheter till en rättvis cancervård. Idag är cancervården ojämlik och skillnaden beror på bostadsort, utbildning, kön, etnicitet och socioekonomi. 
  1. Stärkta patienträttigheter: Nätverket mot cancer verkar för stärkta patienträttigheter som skulle ge patienterna både en rättvis cancervård, stärkt patientsäkerhet och öka tilliten till vården. Idag har patienterna ytterst få rättigheter. Vi vill tillse att patienterna omfattas av rättigheter som kan utkräva ansvar av vården och att lagar stiftas utifrån patienternas behov; inte för vårdens organisation.

Läs hela artikeln på cancer.se >>

DEBATT: Ge patienter lagliga rättigheter att överleva cancersjukdom

Forskningen kring cancersjukdomar har gjort enorma framsteg. För patienter som drabbas av exempelvis spridd njurcancer har överlevnadschanserna de senaste åren mer än fördubblats. Det som tidigare var en dödsdom för många patienter, kan i dag behandlas framgångsrikt.

Njurcancerföreningen, som är den senaste medlemmen i paraplyorganisationen Nätverket mot cancer, konstaterar att detta ger hopp!

Läs hela debattartikeln i Nerikes Allehanda.

Debattartikel: ”Prata om all slags hudcancer – året runt”

Varför används inte nya moderna läkemedel mot hudcancer? Det undrar Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

På Världscancerdagen den 4 februari debatteras hudcancer, som ökar lavinartat i Sverige enligt en artikel i Läkartidningen nr 38/2016. Nätverket mot cancer ser två stora problem vad gäller hudcancer:

1. Att den enda kampanjen som vården ordnar heter Euro­melanomaveckan. Varför det? Här finns en naturlig informationskanal för olika symtom för de fyra hudcancersjukdomarna.

2. Att nya behandlingar, som nu börjar komma och som förlänger liv och räddar vissa, används för dåligt. Varför då?

Läs hela vår debattartikel på dagensmedicin.se >>