En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

Sjukvårdspersonal ska inte behöva anmäla patienter på migrationspolitiska grunder. Stoppa angiverilagen nu, skriver debattörer från flera patientorganisationer. Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange...