Category Archives: Aktiviteter

Vi förbereder för Världscancerdagen 10 år

Den 4 februari 2019 genomför Nätverket mot cancer Världscancerdagen för tionde året i rad. Det sker på hotell Sheraton, Stockholm, kl. 13.00 – 17.00.

Tema är ”Bemötande och omhändertagande i världsklass?”

-Vi kan utlova ett intressant och brett program där vi ska granska och debattera frågor som är viktiga för oss. Fokus ska ligga på Nätverket mot cancers huvudfrågor; rättvis cancervård, prevention och stärkta patienträttigheter, säger ordförande Margareta Haag.

Patienter, närstående, politiker på riks- och regionalplan, sjukvårdsansvariga och experter på olika cancerrelaterade områden deltar under eftermiddagen.

Boka upp 4 februari 2019 redan nu!

Världscancerdagen 2017: Föreläsning av bland annat Ralf Edström

Den 4e februari infaller Världscancerdagen 2017 vilket kommer att uppmärksammas av Blodcancerförbundets lokalförening i Skaraborg med en föreläsning av bland annat Ralf Edström.

Klockan 16.30 den 4:e februari bjuder Blodcancerföreningen i Skaraborg in till en aktivitet i Skara Domkyrka tillsammans med Bröstcancerföreningen Agatha i Skaraborg samt Prostatacancerföreningen ProLiv Väst. Syftet är att belysa den årliga Världscancerdagen med gamle fotbollsspelaren och canceröverlevaren Ralf Edström som huvudläsare för dagen. På agendan står även musik, lättare förtäring samt en presentation om Världscancerdagen av Blodcancerförbundets tidigare ordförande Christina Bergdahl.

Världscancerdagen 2017: Temamässa i Växjö Domkyrka

I Växjö Domkyrka kommer det att hållas en temamässa där Världscancerdagen
uppmärksammas den 3 februari 2017 kl 18.00.

Efter ordinarie mässa följer korta miniföreläsningar:

  • ”Cancervård utanför Sveriges gränser-ett internationellt perspektiv”, Lena Myrskog
  • ”Cancerbehandling- dåtid, nutid och framtid”, Josef Davidsson

Jens Linder präst, Lisa Mazzeo och Karin Severin sång/piano.

Fritt inträde men ge gärna en kollekt. Se gärna affisch.

Arrangörer är ILCO, Barncancerfonden med flera.

Kunskapsseminarium i Riksdagen: Efter Macchiarini – ett rundabordssamtal om patienttrygghet

Nätverket mot cancer arrangerade i oktober 2016 ett rundabordssamtal i Riksdagen om patienttrygghet tillsammans med Riksdagens Nätverk för jämlik vård samt Smer – Statens medicinetiska råd. Inbjudna var patientorganisationer och experter inom cancervården, myndigheter och politiker till Riksdagen.

Huvudsyftet med samtalet var i första hand att diskutera patienttrygghet efter det uppmärksammade fallet med Macchiarini på Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm.


Sammanfattning från Kunskapsseminarium i Riksdagen: Efter Macchiarini – ett rundabordssamtal om patienttrygghet

Arrangörer: Nätverket mot cancer tillsammans med Riksdagens Nätverk för jämlik vård samt Smer – Statens medicinetiska råd
Tid: den 13 oktober 2016.

När jag går in som patient i sjukvården ska jag inte behöva fundera på om det är osäkert eller inte” klargjorde Katarina Johansson, ordförande i Nätverket mot cancer och öppnade därmed rundabordssamtalet om patienttrygghet i Riksdagen med temat ”Efter Macchiarini”. Det var just Nätverket mot cancer som tillsammans med Riksdagens Nätverk för jämlik vård samt Statens Medicinetiska Råd (Smer) som hade bjudit in patientorganisationer och experter inom cancervården, myndigheter och politiker till Riksdagen. Huvudsyftet med samtalet var i första hand att diskutera patienttrygghet efter det uppmärksammade fallet med Macchiarini på Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm.

Efter Katarinas inledande anförande introducerade alla deltagare sig själva innan ordet sedan lämnades över till Kjell Asplund, ordförande i Smer, som tillsammans med bland andra Katarina Johansson varit högst involverad i att ta fram den oberoende utredningen om Macchiarinifallet. Kjell var tydlig med att det under de drygt två timmarna skulle vara högt i tak, och lät sedan flertalet av de inbjudna deltagarna diskutera patienttrygghet genom att räta ut frågetecken kring ämnet, peka på problem som finns i dagsläget samt belysa viktiga frågor kring hur vi gemensamt kan skapa en säker miljö för patienten.

En av de frågor som diskuterades var hur patienter och närstående via patientorganisationer kan involveras i att främja patienttrygghet. Holland lyftes som ett gott exempel på hur patienterna själva involverades i sin vård på alla beslutsnivåer enligt lag. Med tanke på att majoriteten av alla patienter inte är medlemmar i en förening påtalades detta som viktigt, fastän det poängterades att vi i Sverige är väldigt duktiga på att organisera oss i föreningsverksamheter.

Det var dock entydigt att vården måste bli både mer serviceinriktad och patientcentrerad. Faktorer som lyftes av bland andra Nina Nelson-Follin (chefsläkare på Karolinska) för att uppnå detta var välfungerande rutiner, en sund organisationskultur/etisk inställning till patientsäkerhet och att involvera patienter i hälso- och sjukvården. Agneta Lönnemo Calleberg från Patientnämnden poängterade här att patienter gärna får höra av sig till deras organisation för att på så vis kunna förbättra säkerheten för patienter.

De två mest framträdande politikerna på plats vad Penilla Günther (KD) och Anna-Lena Sörensson (S). Penilla, själv tidigare cancerpatient med lymfom, delgav sina personliga upplevelser kring patientsäkerhet som ung ensamstående mamma. Anna-Lena och Jenny Peterson (M) tog å andra sidan ett mer övergripande helikopterperspektiv gällande hur patientsäkerheten kan förbättras genom att säga vad som redan görs och kommer att göras i framtiden. Rätten till ”second opinion” och upplysta patienter tillsammans med digitaliseringen belystes som potentiella nycklar att få patienten mer involverad innan det var dags för en kortare kaffepaus.

Sedan togs multidisciplinära konferenser upp av deltagarna som ämne för att säkra tryggheten för patienter. Ärlig och rak information till patienter om exempelvis biverkningar åskådliggjordes av bland annat Katarina Johansson vad gäller detta område. Ett stort förbättringsområde som påtalades av Lungcancerföreningen Stödet var primärvården, som trots allt är den första instansen till högspecialiserad vård som den där Macchiarini tidigare verkade. Vad gäller detta höll chefsläkare Pelle Gustafsson, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, med om att det fanns mycket att förbättra.

Andra områden som belystes av deltagarna var gott ledarskap samt goda processer/rutiner inom vården, och att dessa faktiskt följs upp. Ett återkommande ord som nämndes var ”etik”, som bland annat måste börja läras ut på landets högskolor och utbildningsinstanser på ett genomgående sätt. Och då inte bara som en specifik kurs, utan snarare som en grundläggande syn på vad som är viktigt i dagens hälso- och sjukvård.

Efter att nivåstrukturering diskuterats – vilket påtalades som positivt av de närvarande deltagarna – summerade Kjell Asplund till sist dagen. Kontinuitet i vården, rätten till ”second opinion”, behovet av goda processer för samtycke (genom insatser på både hög och låg nivå), en sund organisationskultur (med exempelvis gott ledarskap), bättre stöd till patientorganisationer och nivåstrukturering belystes av Kjell som viktiga poänger att ta med sig. Han klargjorde också att samtalet varit ”mycket upplysande”, och Katarina påpekade även mycket klokt att patientföreningar gärna är med och förbättrar detta viktiga arbete.

Rundabordssamtalet avslutades med att de närvarande politikerna konstaterade att detta var inte en fråga om lagstiftning, men att en ärlig och öppen dialog mellan en bred samling aktörer var essentiellt. ”Alla frågor ska doppas i etikbadet” summerade Anna-Lena Sörensson (S) mötet på ett passande sätt.

Text: Christian Pedersen, Förbundsansvarig Blodcancerförbundet

Nätverkets medverkan i Almedalen 2016

Förutom våra två egna seminarier under Almedalen 2016 medverkar Nätverket mot cancer i ett flertal andra seminarier.

Seminarier där Nätverket mot cancer medverkar

Hur får vi en jämlik cancerbehandling i Sverige – och hur kan ordnat införande bidra?

Arrangör: AstraZeneca
Tid: 2016-07-04 14:10 – 15:00
Plats: Läkartidningens tält, Strandvägen, H508
Innehåll: Vilka utmaningar och möjligheter finns för introduktion av nya cancerbehandlingar idag? Hur har processen med så kallat nationellt ordnat införande förändrat vår förmåga att jämlikt kunna erbjuda nya behandlingar, över hela landet? Vilka är lärdomarna kring introduktionen? Hur vill vi ha det om 5 år?

Läs mer i Almedalskalendern.

En patientgrupp lika stor som Göteborg – hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom?

Arrangör: Bristol-Myers Squibb
Tid: 2016-07-04 15:15 – 16:30
Plats: Skafferiet, Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Innehåll: Cancer är på väg att bli en kronisk sjukdom. En ny prognos visar att över 600 000 svenskar förväntas leva med cancer år 2040. Det är fler än som idag bor i Göteborg. Hur ska sjukvården trygga tillgången till kompetent personal, organisera och finansiera cancervården?

Läs mer i Almedalskalendern.

Hon, han eller hen – vem har rätt till skydd mot HPV?

Arrangör: Läkartidningen, Sanofi Pasteur MSD
Tid: 2016-07-06 12:00 – 12:45
Plats: Läkartidningens tält, Strandvägen, H508
Innehåll: Idag blir bara flickor erbjudna HPV-vaccination, trots att vaccinet skyddar mot cancerformer som även män drabbas av. Är det rättvist att inte pojkar/män får samma möjlighet att skydda sig mot HPV-relaterad cancer och sjukdom? Folkhälsomyndigheten utreder just nu om pojkar ska inkluderas eller ej.

Läs mer i Almedalskalendern.

Världsbäst på data – men till vilken nytta?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, IMS Health
Tid: 2016-07-06 16:00 – 16:50
Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Innehåll: Real world evidence handlar om att följa upp och analysera data över hur läkemedel och behandlingar fungerar i praktiken. Sverige är ett av de länder som är världsbäst på patientdata – men hur använder vi den egentligen för att förbättra för patienter och för sjukvården? Vilka hinder finns det?

Läs mer i Almedalskalendern.

Vilken blir årets stora vårdfråga? E-hälsa? Standardiserade vårdförlopp? Eller ekonomin?

Arrangör: Roche AB
Tid: 2016-07-07 13:00 – 14:45
Plats: Fysiken, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Innehåll: Vilka är de stora snackisarna i år? Har nya bra förslag kommit fram under veckan? Tillsammans summerar vi årets vårddebatt så att du är fullt uppdaterad över vilka frågor som kommer att vara i fokus i vården i höst.

Läs mer i Almedalskalendern.

Seminarier som våra medlemmar arrangerar

Sätter politikerna civilsamhället på spel när spelmarknaden omregleras?

Arrangör: Riksidrottsförbundet, Barncancerfonden, IOGT-NTO, FRII, Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Tid: 2016-07-04 12:30 – 13:30
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Innehåll: En viktig grundpelare i föreningslivet är oberoende finansiering som nuvarande spelreglering har möjliggjort för många organisationer. 1,8 miljarder kronor/år går till allt från cancerforskning till basketföreningar som möter nyanlända. Vet politikerna vilka insatser som ligger på bordet?

Läs mer i Almedalskalendern.

Kronisk blodcancer – ett fönster till framtidens cancervård

Arrangör: Blodcancerförbundet, Roche AB
Tid: 2016-07-04 13:00 – 14:30
Plats: Fysiken, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Innehåll: Patienter med kronisk cancer är en ny och växande patientgrupp. Blodcancer är en sjukdom som många i dag med rätt behandling kan leva fullvärdiga liv med – cancern till trots. Dagens vård av kronisk blodcancer kommer därför att vara vägledande för cancervården som helhet i morgon.

Läs mer i Almedalskalendern.

Vården i kalejdoskopet – om splittrade och förvirrade vårdsituationer

Arrangör: Mag- och tarmförbundet
Tid: 2016-07-04 14:30 – 16:00
Plats: Briggen, Tre kronor
Innehåll: Hur skapar vi framtidens IBD-vård? Hur förändrar vi situationen för de tiotusentals personer som lever med IBD idag? Vad är bra med IBD-vården, vad är dåligt, och vad måste göras bättre? Hur skapar vi framtidens, holistiska IBD-vård?

Läs mer i Almedalskalendern.

Läs mer om Nätverket mot cancer i Almedalen här.