Vilka åtgärder har regeringen tagit det senaste året för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och utveckling, och vad är prioriterat att fokusera på nu? Vilka politiska åtgärder krävs för att möjligheterna med precisionshälsa ska komma befolkningen till del? Det är två av frågorna som diskuterades när ledande politiker och experter samlades på ett årligt riksdagsseminarium arrangerat av Forska!Sverige och Rifo.

Riksdagsseminariet öppnades och inleddes av riksdagsledamoten och RIFO:s ordförande Betty Malmberg (M). Det följdes av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd som presenterade en ny granskning av regeringens arbete under år 2021 och början av år 2022 för att stärka life science-systemet i Sverige. Rapporten fungerade som ett underlag för ett konstruktivt panelsamtal mellan tre riksdagsledamöter om vilka åtgärder som fortsatt krävs för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Anna Martling, professor och dekan vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, beskrev precisionshälsa med fokus på förebyggande insatser. Vi visade även en kortfilm med 10 exempel på möjligheterna med precisionshälsa. Det följdes av ett panelsamtal mellan riksdagsledamöter och life science-aktörer om vilka insatser som behövs för att utvecklingen ska komma befolkningen till del på bästa sätt.

Dagen avslutades av Betty Malmberg.

För mer information och för att ta del av mateial klicka här>>>