Vi förbereder för Världscancerdagen 10 år

Den 4 februari 2019 genomför Nätverket mot cancer Världscancerdagen för tionde året i rad. Det sker på hotell Sheraton, Stockholm, kl. 13.00 – 17.00. Tema är ”Bemötande och omhändertagande i världsklass?” -Vi kan utlova ett intressant och brett program där...