Vilka åtgärder har regeringen tagit det senaste året för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och utveckling, och vad är prioriterat att fokusera på nu? Vilka politiska åtgärder krävs för att möjligheterna med precisionshälsa ska komma befolkningen till del? Det är två av frågorna som diskuterades när ledande politiker och experter samlades på ett årligt riksdagsseminarium arrangerat av Forska!Sverige och Rifo. Maragreta Haag, ordförande Nätverket mot cancer deltog i panelen.

Läs mer här >>>