Category Archives: Patientens röst

Nominera till årets cancernätverkare 2020

Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård.

Nu har Du chansen att nominera en person eller en verksamhet som du tycker ska få hedersutmärkelsen. Utmärkelsen kommer att delas ut vid Världscancerdagen den 4 februari 2020 och består av ett diplom och äran.

Nominera till Årets cancernätverkare >>

Rundabordsamtal med Socialministern

Nätverket mot cancer var inbjudna till ett samtal med Socialminister Lena Hallengren (s) om cancer med Barncancerfonden, Cancerfonden, Cancerrehabfonden och Ung Cancer. Vi lämnade en gemensam skrivelse på mötet och sedan varsin separat med våra specifika frågor.

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Hallengren utsåg 2019-06-07 nedanstående personer att att ingå i Patientrådet (S 2018:C) som ledamöter. Förordnandena gäller fr.o.m den 7 juni 2019 t.o.m. den 30 juni 2021. 

Övriga ledamöter:

 • Oskar Ahlberg, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Conny Allaskog, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Madeleine Beerman, Riksorganisationen Unga Reumatiker
 • Jonas Binnmyr, Astma- och Allergiförbundet
 • Fredrik Gothnier, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Margareta Haag, Nätverket mot cancer
 • Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
 • Eleonor Högström, Parkinsonförbundet
 • Christina Liffner, Endometriosföreningen
 • Pär Ramström, Demensförbundet
 • Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
 • Isak Sandell, Telia
 • Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Ett första möte skedde 28 juni där representanterna för Patientrådet presenterade sig och tillsammans föreslog personcentrerad vård och ökad patientmedverkan som huvudtema för Patientrådet. Vi ansåg att patienterna måste bli medskapare av vården för att tillförsäkra en god och effektiv utveckling i vården och att dialog är viktigt för förändringsprocessen. 

Nätverket mot cancers (NMC) önskemål framförda till Socialministern:

 1. NMC önskar en nationell styrning av vissa åtgärder som utvecklats till en ojämlik vård: Primär- och sekundärprevention som tillgång till screening, vaccination och provtagning för gynekologisk cancer, HPV, tarmcancer, hudcancer.
 2. Införande av cancercertifierade vårdcentraler för att kunna leva med och efter cancer. Region Stockholm har utvecklat CaPrim, Cancer i primärvården. NMC tror dock att det vore bättre att införa cancercertifierade vårdcentraler, jämför med KOL- och astmacertifierade vårdcentraler som har öppnat i Skåne. Det är svårt för cancererfarna att i kontakt med vårdcentralen få hjälp vid behov oavsett om det rör illamående vid behandling, psykosociala frågor, biverkningar, senverkan och livslånga komplikationer efter utskrivning och vid kronisk cancer.
 3. NMC anser att tvingande riktlinjer och vårdprogram där BÖR ändras till SKA ger en mer jämlik vård. I dag anpassar regionerna riktlinjer och vårdprogram och det blir mer ett ”fritt valt arbete” med stora olikheter.
  Med patienter som medskapare i vården utvecklas ett personcentrerat arbets- och synsätt och personens helhetsperspektiv iakttas. Patientlagens skyldigheter och rättigheter bör följas, följas upp och utvärderas av vården och av patienter.
 4. NMC önskar att en statlig patientföreträdareutbildning införs för tryggare och starkare patientsamverkan i vården. Patienter har större tilltro till vården i stater där där detta införts och vården ges mer tid för de som behöver det. Patientföreträdare och deras patientföreningar får ett bättre klokare samarbete med vården och patienterna. Patientföreträdare träffar nydiagnosticerade i grupp tillsammans med vårdrepresentant och kan ge information och råd till såväl patient, närstående som till vården. Patientföreningen blir starkare och kan bidra till en tryggare vård.

Ladda ner och läs skrivelse till socialminister Lena Hallenberg >>

Vårdens 100 mäktigaste

Dagens Medicin, ledande nyhetstidning för svensk sjukvård, listar varje år sjukvårdens mäktigaste personer. För tredje året i rad är Nätverket mot cancers ordförande med bland de 100 mäktigaste.

På Maktlistan 2019, som publiceras i dag, finns Margareta Haag i egenskap av ordförande i Nätverket mot cancer med på platserna 51-100 som listas utan inbördes ordning.

Se hela listan på dagensmedicin.se >>

Enkät om förebyggande av cancer

Patientens röst

Hjälp cancerforskningen på en minut.

Svenska forskare jobbar hårt för att försöka stoppa cancer. Men nu behövs även din hjälp.

Kan du, snälla, svara på fyra snabba frågor om dina hälsovanor.

Du svarar anonymt – men dina svar är viktiga för att kunna förstå orsakerna till olika cancerformer.

Svara på enkäten >>

Regeringen ger medalj för arbete med cancervården

Regeringen har beslutat att tilldela Nätverket mot cancers grundare och tidigare ordförande Katarina Johansson medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken för sitt betydelsefulla arbete för cancervården i Sverige.

– Katarina Johansson har gjort stora och viktiga insatser under lång tid för en bättre svensk cancervård. Från regeringens sida känns det därför glädjande att kunna uppmärksamma hennes gärning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Katarina Johansson har under 27 års tid arbetat ideellt för cancerberörda och för cancervården, inte minst som långvarig ordförande för Nätverket mot cancer. Den 17 mars 2018 lämnade hon ordförandeposten.

Som en uppskattad patientföreträdare har Katarina Johansson även haft en rad engagemang och uppdrag inom ramen för regeringens strävan att förbättra cancervården. Bland annat har hon deltagit i arbetet med den nationella cancerstrategin, suttit med i regeringens expertgrupp för kortare väntetider, samt ingått i utredningen av kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupsoperationer på Karolinska universitetssjukhuset.

Katarina Johansson tog emot medaljen av socialminister Annika Strandhäll vid en lunch på regeringskansliet 6 september 2018. Nätverket mot cancer är stolta över Katarina Johanssons förtjänstfulla arbete för patientföreträdare, närstående och patienter!

Katarina Johansson:

”Jag är hedrad och mycket glad över medaljen. Den fina utmärkelsen är ett bevis på att patientföreträdare är betydelsefulla i arbetet att utveckla cancervården. Vi var en lite skara från början, men i dag är det många som engagerat bidrar med erfarenheter och förslag på förbättringar.

Den nationella cancerstrategin ska stärka patientens ställning och på individnivå finns fortfarande mycket att göra. Vårt system bygger på att landstingen har skyldigheter, inte att patienter har rättigheter. Att Sverige är ett av tre länder inom EU som inte har en patienträttighetslag, vill vi i Nätverket mot cancer ändra på.”

Nätverket mot cancers styrelse:

”Nätverket mot cancer bildades 2009 och Katarina har drivit påverkansarbetet professionellt, seriöst och med stor kunskap om cancer från prevention till livets slutskede. Vi är hedrade och stolta över regeringens erkännande av Katarinas insatser, som alltid utgått från patientens perspektiv.”