Category Archives: Patientens röst

Enkät om förebyggande av cancer

Patientens röst

Hjälp cancerforskningen på en minut.

Svenska forskare jobbar hårt för att försöka stoppa cancer. Men nu behövs även din hjälp.

Kan du, snälla, svara på fyra snabba frågor om dina hälsovanor.

Du svarar anonymt – men dina svar är viktiga för att kunna förstå orsakerna till olika cancerformer.

Svara på enkäten >>

Regeringen ger medalj för arbete med cancervården

Regeringen har beslutat att tilldela Nätverket mot cancers grundare och tidigare ordförande Katarina Johansson medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken för sitt betydelsefulla arbete för cancervården i Sverige.

– Katarina Johansson har gjort stora och viktiga insatser under lång tid för en bättre svensk cancervård. Från regeringens sida känns det därför glädjande att kunna uppmärksamma hennes gärning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Katarina Johansson har under 27 års tid arbetat ideellt för cancerberörda och för cancervården, inte minst som långvarig ordförande för Nätverket mot cancer. Den 17 mars 2018 lämnade hon ordförandeposten.

Som en uppskattad patientföreträdare har Katarina Johansson även haft en rad engagemang och uppdrag inom ramen för regeringens strävan att förbättra cancervården. Bland annat har hon deltagit i arbetet med den nationella cancerstrategin, suttit med i regeringens expertgrupp för kortare väntetider, samt ingått i utredningen av kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupsoperationer på Karolinska universitetssjukhuset.

Katarina Johansson tog emot medaljen av socialminister Annika Strandhäll vid en lunch på regeringskansliet 6 september 2018. Nätverket mot cancer är stolta över Katarina Johanssons förtjänstfulla arbete för patientföreträdare, närstående och patienter!

Katarina Johansson:

”Jag är hedrad och mycket glad över medaljen. Den fina utmärkelsen är ett bevis på att patientföreträdare är betydelsefulla i arbetet att utveckla cancervården. Vi var en lite skara från början, men i dag är det många som engagerat bidrar med erfarenheter och förslag på förbättringar.

Den nationella cancerstrategin ska stärka patientens ställning och på individnivå finns fortfarande mycket att göra. Vårt system bygger på att landstingen har skyldigheter, inte att patienter har rättigheter. Att Sverige är ett av tre länder inom EU som inte har en patienträttighetslag, vill vi i Nätverket mot cancer ändra på.”

Nätverket mot cancers styrelse:

”Nätverket mot cancer bildades 2009 och Katarina har drivit påverkansarbetet professionellt, seriöst och med stor kunskap om cancer från prevention till livets slutskede. Vi är hedrade och stolta över regeringens erkännande av Katarinas insatser, som alltid utgått från patientens perspektiv.”

Nollvision: HPV-relaterad cancer och sjukdom

De flesta av oss, 80 procent, kommer att utsättas för HPV-viruset någon gång under livet då HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige.

Det betyder att i Sverige kommer ungefär 8 miljoner personer att drabbas av HPV-viruset som ligger bakom cancer och kondylom/könsvårtor i exempelvis livmoderhals, anus, penis och svalg.

Läs våra debattartiklar med uppgifter på antal drabbade i länen publicerade bl a i Metro, BarometernCorren och Nerikes Allehanda.

Tankar om HPV och jämlik HPV-vaccination

Patientens röst

Intervju med Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer. Katarina Johansson bildade Nätverket mot livmoderhalscancer 2006, numera Nätverket mot gynekologisk cancer, för att kämpa för att HPV-vaccin ska införas för flickor och pojkar.

Kan jag känna mig trygg som cancerpatient?

Är jag inte säker som Cancerpatient? Självklart kan du känna dig trygg med svensk cancervård och vara förvissad om att personalen arbetar för att ge dig bästa möjliga behandling och omsorg. Dessutom pågår sedan 10 – 15 år ett intensivt arbete med att göra sjukvård bättre och säkrare.

Patienter och närstående har dock hittills inte haft någon framträdande roll i detta arbete, vare sig i Sverige eller internationellt. Detta trots att det faktiskt finns saker patienter och närstående kan bidra med för en säkrare cancervård. Och det är detta vi beskriver i ”Säker Cancervård”. Syftet är inte att skrämma upp eller att vältra över ansvar, utan att ge dig och dina närstående en möjlighet att bidra till att din vård blir säkrare. ”Säker cancervård” vänder sig därför till dig som är eller har varit patient inom cancervården samt till närstående.

”Säker cancervård” är ett samarbete mellan Nätverket mot cancer, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Den kommer att presenteras i sin helhet på Världscancerdagen 4 februari 2018, men kan redan nu läsas på vår hemsida: http://www.natverketmotcancer.se/om-cancer/informationsmaterial/