Category Archives: Övrigt

Intervju med Margareta Haag, ny ordförande för Nätverket mot cancer

Almedalen Övrigt
Margareta Haag

Margareta Haag, ny ordförande för Nätverket mot cancer

Tre frågor till Margareta Haag, ny ordförande för Nätverket mot cancer.

Vem är du?

Jag har jobbat många år med frågor som berör cancerpatienter och deras närstående. Jag är själv en canceröverlevare och lever med en lymfomdiagnos. Jag har varit vice ordförande för Nätverket mot cancer sedan 2015 och är också ordförande för Svenska Ödemförbundet.

Varför är Nätverket mot cancer viktigt?

Vi ser till att patientperspektivet aldrig kommer bort. Genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfter vi frågor som är gemensamma för de organisationer som ingår. Vi försöker få ökat fokus på cancerfrågor såväl politiskt som i media.

Vad står högst på din agenda som ordförande att lyfta nu?

Alla vallöften som ges. Vi vill ha svar och bindande löften på när de ska genomföras. Vi är trötta på löften, på nya utredningar, strategier och valutspel som sällan kan kontrolleras om de faktiskt infrias. Vi vill ha raka besked och verklig förändring.

Ny styrelse för Nätverket mot cancer

Övrigt
Vid ordförandemöte 2 maj 2018 förrättades fyllnadsval till styrelsen.
Katarina Johansson avgick 17 mars. Margareta Haag, tidigare vice ordförande, valdes till ordförande till stämman 2019.
Marie Robertsson avgick ur styrelsen och Bo Karlsson, Blodcancerförbundet, och Olle Karlsson, Njurcancerföreningen, valdes till ordinarie ledamöter och Özge Özer Zink till suppleant.

Katarina Johansson slutar som ordförande för Nätverket mot cancer

Övrigt

Katarina Johansson– Jag är mycket glad och stolt över att ha haft förtroendet och ansvaret att leda Nätverket mot cancer sedan bildandet 2009 och dess utveckling från projekt till paraplyorganisation , säger Katarina Johansson.

– Det har varit ansvarsfullt, spännande, inspirerande och lärorikt, men också slitsamt. Tidiga morgnar, sena kvällar, många och långa resor, många hotellnätter, mycket att läsa, att sätta sig in i, mycket att skriva, att förbereda. Jag har ingått i utredningar, expertgrupper, styrelser, arbets- och projektgrupper och mycket annat under åren för regering, myndigheter och inom sjukvården. Nu, efter 27 år med ideellt arbete för cancerberörda och för cancervården, träder jag tillbaka från ordförandeposten i Nätverket mot cancer. Jag har blivit rik på erfarenheter, haft glädjen att ha fått lära känna många intressanta personer och träffat många vänner, säger Katarina Johansson.

– Nätverket mot cancers styrelse och dess medlemsorganisationer har idag en stor kompetens och engagemang för organisationen och verksamheten. Jag ser med tillförsikt på framtiden och kommer att fortsätta att stödja Nätverket mot cancer, avslutar Katarina Johansson.

Katarina Johansson slutar vid Nätverket mot cancers Ordförandekonferens den 17 mars.

Engagemangshistoria i korthet

1994 En av grundarna till Sveriges första gyncancerförening, GCF Viola där hon är ordförande fram till 1998.
1998 Tar initiativ till Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam, som bildas 2000. Ordförande fram till våren 2006.
2006-2010 Arbetar med projektet ”BIPP – Brukarinflytande och patientperspektiv”. 2010 omvandlades projektet till Sveriges första patient- och närståenderåd inom Regionalt cancercentrum Syd. Sveriges första patientföreträdare inom RCC och tar plats i styrelsen för RCC Syd (2010-dec 2013).
2006 Bildar Nätverket mot livmoderhalscancer, numera Nätverket mot gynekologisk cancer, för att kämpa för att HPV-vaccin ska införas för flickor och pojkar.
2008 Deltar i arbetet med den nationella cancerstrategin.
2008 Nominerad till WACC:s utmärkelse för Europas bästa insatser för informations- och kunskapsspridning i kampen mot HPV.
2009 Nätverket mot cancer bildas för att driva cancerorganisationernas gemensamma frågor.
2014 Tar plats i regeringen expertgrupp för kortare väntetider i cancervården.
2016 Ingår i professor Kjell Asplunds utredning av kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupsoperationer på Karolinska universitetssjukhuset.
2016-2017 En av Medtechvärldens 100 mäktigaste i Sverige, enligt Medtech Magazine.
2017 En av sjukvårdens 100 mäktigaste, enligt Dagens Medicin.

Cancerkompisar – ny medlem i Nätverket mot cancer

Övrigt

Vi välkomnar den ideella organisationen Cancerkompisar som ny medlem i Nätverket mot cancer. Cancerkompisar hjälper anhöriga till cancerdrabbade att få stöd, tröst och hopp genom att förmedla kontakter med andra i samma situation.

Vi känner oss stolta över att presentera Cancerkompisar som ny medlemsorganisation, framförallt med tanke på hur viktig vi anser att närstående är inom cancervården. Varmt välkomna!

Cancerkompisar

Läs gärna mer i vårt pressmeddelande och läs om alla våra medlemmar här.