Kallelse till stämma 27 maj

Till medlemsföreningar och stödmedlemmar Kallelse till Nätverket mot cancers Stämma 2021 Tid: torsdagen den 27 maj 2021, kl. 15.00 – 17.30 15:00 Stämma 16.30 – 17:30 Dialogmöte med erfarenhetsutbyte Lokal: Digitalt, länk skickas innan mötet...