Har du problem med aptit eller fatique?

Bayer har, som ett led i att WHO uppmärksammar World Patient Safety Day den 17 september, tagit fram en serie korta filmer. Filmerna är på engelska, men med svensk undertext. De beskriver några vanliga symtom som kan uppstå vid cancersjukdom. Filmerna sänds på Youtube...

Föräldrar sökes till forskningsprojekt

Är du förälder till ett barn som avslutat en behandling mot cancer? Behöver du stöd för att må bättre? Nu genomför U-Care vid Uppsala universitet ett forskningsprojekt inom vilket föräldrar får använda ett internetbaserat självhjälpsprogram. Programmet har utvecklats...

Remissvar God och nära vård

Nätverket mot cancer har lämnat in sitt remissvar till utredningen God och nära vård. Vi ser positivt på förslaget med en starkare primär- och nära vård med ett tydligt hälsofrämjande uppdrag. Nätverket mot cancer anser att vården i stort ska fokusera mer på hälsa och...

Inbjudan webinarium om precisionsmedicin

Precisionsmedicin – vägen till ett bättre liv och lägre kostnader för vården!? Genomic Medicine Sweden (GMS), Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska bjuder in till ett interaktivt webbinarium där vi...