Category Archives: Enkäter

Enkät för cancerberörda – patienter och närstående

Enkäter

NMC-Rapporten 2014:
”Enkät för cancerberörda – patienter och närstående” med närmare 2 000 deltagare visar: 
96 procent av cancerpatienter har aldrig fått en plan för rehabilitering. En av dem är Alexander, Göteborg, som nekades minnesträning när han fick hjärntumör som 20-åring. 

Endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan, visar Nätverket mot cancers stora enkät för cancerberörda. Enligt den nationella cancerstrategin ska ALLA cancerpatienter ha en rehabiliteringsplan.

– Att inte ha en integrerad rehabilitering och jobba förebyggande kan skapa mer lidande än vad sjukdomen i sig redan gjort. Patienter behandlas väldigt olika. Ibland finns resurser avsatta för exempelvis dietist, kurator, psykolog eller sjukgymnast. Men på en annan avdelning på ett och samma sjukhus, kan resurser saknas helt. Det är ett väldigt orättvist och ohållbart system, säger Patrik Göransson, psykolog och ordförande i SWEDPOS (Svensk förening för psykosocial onkologi & rehabilitering).

Alexander Johansson, student på Chalmers i Göteborg, var bara 20 år är när han fick en hjärntumör.

– Vården hanterade tumören, men där slutade också ansvaret. Det var på omvägar som jag långt senare kom i kontakt med en kurator, säger Alexander Johansson, som hunnit bli 28 år. Han har ett försämrat närminne. Det blir mycket listor och kom-ihåg-lappar, studierna tar längre tid än för andra.

– Trots att jag var så ung när jag blev sjuk, har jag inte fått någon hjälp alls med rehabilitering. Ingenting! På minnesmottagningen ville de först inte ens göra någon bedömning. Ett par år senare gick de med på att göra en preliminär undersökning men konstaterade bara att jag inte hade någon allvarlig minnesstörning. Någon hjälp för att förbättra minnet kunde de inte ge, säger Alexander Johansson. ”Enkät för cancerberörda – patienter och närstående. Att leva med eller nära cancersjukdom” har gjorts av Nätverket mot cancer och diskuteras på Världscancerdagen 4 februari.

– Alla har rätt till en personligt utformad rehabplan, men att inte ens unga personer får en är inget annat än en skandal. Som cancerpatient behöver du rehab hjälp med både de psykiska och fysiska konsekvenserna av sjukdomen, hantering av existentiella frågor och hjälp och råd gällande praktiska och sociala delar. T ex så har kvinnor högre risk att drabbas av ångest och depression under cancersjukdomen, detta måste tas hänsyn till. En annan cancerpatient kanske lever i en dålig relation och behöver social stöttning. Fler cancersjukdomar kan ge svårigheter att äta eller gå på toaletten och dessa patienter måste få relevant information och fysisk hjälp om detta. Existentiella frågor som till exempel: Vem är jag? Vad är meningen med livet? uppstår ofta vid en cancersjukdom och är mycket tungt att bära själv. Vi cancerpatienter måste kunna lita på att vården finns för oss under hela cancerresan, konstaterar Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

TT skriver om att cancerpatienter blir utan rehabilitering

TT NYHETSBYRÅ rapporterar idag om att många cancerpatienter inte får några förslag på hur de kan vårdas efter behandling. TT refererar till Nätverket mot cancers enkät, där 1 800 cancerpatienter och deras närstående har frågats om vilken rehabilitering de erbjudits. TT hänvisar också till Ekots inslag och intervju med psykolog Patrik Göransson som varit med och gjort studien, där 96 procent av de tillfrågade uppger att de inte fått någon rehabiliteringsplan alls – trots att de ska få det.

”Jag tycker att det är beklagligt, men inte så överraskande därför att vi generellt sett inte jobbar så tydligt med cancerrehabilitering integrerat i svensk cancervård”, säger psykolog Patrik Göransson.

Enligt Göransson ska rehabilitering samtidigt som en patient utreds för sin cancer, det kan exempelvis handla om samtalsterapi eller sjukgymnastik, rapporterar TT.

Publicerades på TT 2014-02-01 08:35

Just nu! Se inslag på TV4 Nyheterna om Nätverket mot cancers enkät!

TV4 nyheterna rapporterar om Nätverket mot cancers enkät: De flesta som drabbas av cancer erbjuds ingen hjälp med rehabilitering utan tvingas ofta söka hjälp på egen hand.

Så stor andel som 96% av de cancerpatienter och deras närstående som svarat på enkäten uppger att de inte fått något erbjudande om rehabilitering, trots att de har rätt till det.  Patrik Göransson från SWEDPOS intervjuas i inslaget. (Inslaget startar 1,38 in i klippet). Lyssna även på Ekots nyhetssändning klockan 8.00.

Ekot rapporterar om Nätverket mot cancers enkät och bristerna i cancerrehabilitering

Lyssna på Ekots sändning här som tar upp resultaten från Nätverket mot cancers enkät, där 96 procent av de svarande uppger att de inte fått någon rehabiliteringsplan. I inslaget intervjuas Anna Elengård, 34 år, som själv fått ta fram sitt rehabiliteringsprogram trots att hon opererats för både livmoderhalscancer och hjärntumör. Behandlingen av cancer har blivit allt bättre men rehabilitering har inte hängt med, konstateras i inslaget.

Enkät för cancerberörda!

Enkäter

Nätverkets medlemmar har under flera år medverkat i en årlig undersökning om cancerpatienters situation. 

Syftet med undersökningen är bland annat att kartlägga de konsekvenser som en cancersjukdom innebär. Resultatet har bland annat använts för att lyfta fram viktiga frågor till politiker och cancervården. I år har enkäten byggts ut med flera frågeområden bland annat inom området psykosocial hälsa.

Undersökningen vänder sig till alla som är cancerberörda, det kan vara patienter som har eller har haft cancer (oavsett cancerform) samt anhöriga eller närstående till cancerpatienter.

Enkäten är nu avslutad. Resultatet kommer att presenteras på Världscancerdagen 4 februari 2014.

Dela gärna länken med personer och nätverk som du vet är berörda. Hjälp oss sprida vår enkät även genom att ladda ner vår banner och lägga den med en länk till enkäten på din hemsida eller i ert nyhetsbrev.

Resultatet kommer att presenteras i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2014, och finnas tillgängligt på Nätverkets och andra cancerpatientföreningars hemsidor.

Enkäten utförs av Nätverket mot cancer och Anhörigfonden i samarbete med Svensk Förening för Psykosocial Onkologi – SWEDPOS, och genomförs med stöd av flera LIF-anslutna företag enligt avtal.

Hjälp oss gärna att sprida enkäten till fler cancerberörda! Kopiera denna länk i sin helhet när du delar: http://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=14312ixDg3LbSUtyhotSg

OBS! När du kopierar länken ovan för att kunna länka till enkäten, använd då hela den långa länken som den är. När du kommer till själva enkätsidan visas en kortare länk överst, som slutar med aspx. Det är inte denna länk du ska använda utan den längre länken ovan.