Category Archives: Enkäter

Sju av tio vill ha informationskampanjer för att kunna minska sin cancerrisk

Enkäter

Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken. Det visar en enkät som Nätverket mot cancer har gjort tillsammans med DOKTORN.COM. 

Närmare 1 300 personer har svarat på den internetbaserade enkäten. Fler än 50 % gör redan idag livsstilsrelaterade val för att förebygga cancersjukdom. Det handlar om att inte röka eller snusa, äta hälsosamt, dricka mindre alkohol, vara fysiskt aktiv, sola försiktigt eller dra ner på socker. 75 % går på cellprovtagning, mammografi eller annan provtagning för tidig upptäckt av cancer.

Socialminister Lena Hallengren (S) fick ta del av undersökningens resultat vid ett seminarium i Almedalen. Hon menar att mycket redan görs i det cancerförebyggande arbetet och att det varit lyckosamt. Exempelvis är det färre unga som röker, unga har också en senare alkoholdebut och dricker mindre.

– Men vi måste ägna tid åt att jobba förebyggande, för annars kommer människor som inte hade behövt genomgå en cancerbehandling att behöva göra det, konstaterar Lena Hallengren.

– Att så många efterfrågar mer informationskampanjer är mycket positivt, svenska folket ser det inte som pekpinnar. Nu behövs politiskt ansvar och folkupplysning kring det faktum att 40 % av cancersjukdom kan förebyggas, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Läs hela undersökningsresultatet >>

Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken, det visar en ny enkät. Nu vill socialminister Lena Hallengren (S) ägna tid åt att jobba förebyggande.

Läs artikeln med Lena Hallengrens svar på enkäten på DOKTORN.com >>

Enkät för cancerberörda – patienter och närstående

Enkäter

NMC-Rapporten 2014:
”Enkät för cancerberörda – patienter och närstående” med närmare 2 000 deltagare visar: 
96 procent av cancerpatienter har aldrig fått en plan för rehabilitering. En av dem är Alexander, Göteborg, som nekades minnesträning när han fick hjärntumör som 20-åring. 

Endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan, visar Nätverket mot cancers stora enkät för cancerberörda. Enligt den nationella cancerstrategin ska ALLA cancerpatienter ha en rehabiliteringsplan.

– Att inte ha en integrerad rehabilitering och jobba förebyggande kan skapa mer lidande än vad sjukdomen i sig redan gjort. Patienter behandlas väldigt olika. Ibland finns resurser avsatta för exempelvis dietist, kurator, psykolog eller sjukgymnast. Men på en annan avdelning på ett och samma sjukhus, kan resurser saknas helt. Det är ett väldigt orättvist och ohållbart system, säger Patrik Göransson, psykolog och ordförande i SWEDPOS (Svensk förening för psykosocial onkologi & rehabilitering).

Alexander Johansson, student på Chalmers i Göteborg, var bara 20 år är när han fick en hjärntumör.

– Vården hanterade tumören, men där slutade också ansvaret. Det var på omvägar som jag långt senare kom i kontakt med en kurator, säger Alexander Johansson, som hunnit bli 28 år. Han har ett försämrat närminne. Det blir mycket listor och kom-ihåg-lappar, studierna tar längre tid än för andra.

– Trots att jag var så ung när jag blev sjuk, har jag inte fått någon hjälp alls med rehabilitering. Ingenting! På minnesmottagningen ville de först inte ens göra någon bedömning. Ett par år senare gick de med på att göra en preliminär undersökning men konstaterade bara att jag inte hade någon allvarlig minnesstörning. Någon hjälp för att förbättra minnet kunde de inte ge, säger Alexander Johansson. ”Enkät för cancerberörda – patienter och närstående. Att leva med eller nära cancersjukdom” har gjorts av Nätverket mot cancer och diskuteras på Världscancerdagen 4 februari.

– Alla har rätt till en personligt utformad rehabplan, men att inte ens unga personer får en är inget annat än en skandal. Som cancerpatient behöver du rehab hjälp med både de psykiska och fysiska konsekvenserna av sjukdomen, hantering av existentiella frågor och hjälp och råd gällande praktiska och sociala delar. T ex så har kvinnor högre risk att drabbas av ångest och depression under cancersjukdomen, detta måste tas hänsyn till. En annan cancerpatient kanske lever i en dålig relation och behöver social stöttning. Fler cancersjukdomar kan ge svårigheter att äta eller gå på toaletten och dessa patienter måste få relevant information och fysisk hjälp om detta. Existentiella frågor som till exempel: Vem är jag? Vad är meningen med livet? uppstår ofta vid en cancersjukdom och är mycket tungt att bära själv. Vi cancerpatienter måste kunna lita på att vården finns för oss under hela cancerresan, konstaterar Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

TT skriver om att cancerpatienter blir utan rehabilitering

TT NYHETSBYRÅ rapporterar idag om att många cancerpatienter inte får några förslag på hur de kan vårdas efter behandling. TT refererar till Nätverket mot cancers enkät, där 1 800 cancerpatienter och deras närstående har frågats om vilken rehabilitering de erbjudits. TT hänvisar också till Ekots inslag och intervju med psykolog Patrik Göransson som varit med och gjort studien, där 96 procent av de tillfrågade uppger att de inte fått någon rehabiliteringsplan alls – trots att de ska få det.

”Jag tycker att det är beklagligt, men inte så överraskande därför att vi generellt sett inte jobbar så tydligt med cancerrehabilitering integrerat i svensk cancervård”, säger psykolog Patrik Göransson.

Enligt Göransson ska rehabilitering samtidigt som en patient utreds för sin cancer, det kan exempelvis handla om samtalsterapi eller sjukgymnastik, rapporterar TT.

Publicerades på TT 2014-02-01 08:35

Just nu! Se inslag på TV4 Nyheterna om Nätverket mot cancers enkät!

TV4 nyheterna rapporterar om Nätverket mot cancers enkät: De flesta som drabbas av cancer erbjuds ingen hjälp med rehabilitering utan tvingas ofta söka hjälp på egen hand.

Så stor andel som 96% av de cancerpatienter och deras närstående som svarat på enkäten uppger att de inte fått något erbjudande om rehabilitering, trots att de har rätt till det.  Patrik Göransson från SWEDPOS intervjuas i inslaget. (Inslaget startar 1,38 in i klippet). Lyssna även på Ekots nyhetssändning klockan 8.00.

Ekot rapporterar om Nätverket mot cancers enkät och bristerna i cancerrehabilitering

Lyssna på Ekots sändning här som tar upp resultaten från Nätverket mot cancers enkät, där 96 procent av de svarande uppger att de inte fått någon rehabiliteringsplan. I inslaget intervjuas Anna Elengård, 34 år, som själv fått ta fram sitt rehabiliteringsprogram trots att hon opererats för både livmoderhalscancer och hjärntumör. Behandlingen av cancer har blivit allt bättre men rehabilitering har inte hängt med, konstateras i inslaget.