header_vcd17

Världscancerdagen

Boka Världscancerdagen 2017! För åttonde året arrangerar vi traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari kl 11.00-16.00.

Plats: Konferens Odenplan med nya ljusa konferenslokaler mitt i Stockholm för upp till 300 personer.

Moderator: Lennart Persson, journalist, nyhetsankare och programledare i TV.

Preliminära programpunkter (under arbete):

Kl 11.00 – Inledning med tal av Folkhälso- sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström (S)

Därefter samtal på scenen om Nätverket mot cancers prioriterade frågor för bättre cancervård.

Under eftermiddagen fortsätter programpunkter om prevention, patienträttigheter, forskning och cancervård samt presentation av Årets Cancernätverkare.

Om Världscancerdagen

Vi vill öka kunskapen om de cancerdrabbades och deras närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården. Världscancerdagen är också en mötesplats för människor inom sjukvården, specialister, beslutsfattare, patienter och närstående.

Se gärna sammanfattning från 2016 års världscancerdag här.

Lämna din e-postadress och få inbjudan och mer information inför världscancerdagen.