Världscancerdagen 2019

Fler än 60 000 personer får cancer varje år i Sverige. Totalt är vi över en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Vi blir fler och fler. Om tio år beräknas 1 miljon vara direkt drabbade. Vilka behov har dagens och framtidens cancerpatienter? Hur ska vården anpassas för att motsvara behov och förväntningar?

Den 4 februari 2020 genomför Nätverket mot cancer Världscancerdagen.

Plats: Hotell Sheraton, Stockholm
Tid: 4 februari 2020, kl. 09.00 – 14.30. Inregistrering från kl 08.00
Moderator: Anders Åker, chefredaktör DOKTORN

För elfte året arrangerar Nätverket mot cancer seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.
Syftet med Värdscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården.
Anmäl dig här!

 

Program

9.00 9.15
Välkommen

Moderator Anders Åker och ordförande Margareta Haag, Nätverket mot cancer, hälsar välkommen. Visning av film.

9.15 10.15
Tio år med cancerstrategin – vad fungerar? Vad fungerar inte?

Varför har cancerstrategin inte nått en vård på lika villkor? Vad måste göras de kommande 10 åren?

 • Göran Hägglund, tidigare socialminister (KD), initiativtagare till den nationella cancerstrategin.
 • Lena Hallengren (S), socialminister.
 • Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.
 • Hans Hägglund, nationell samordnare Regionala Cancercentrum i samverkan, RCC.
 • Margareta Haag, Nätverket mot cancer.

Utdelning av hedersutmärkelse till en person som betytt mycket för cancervården i Sverige.

Mentimeteromröstning.

10.15 – 10.25
Presentation av enkätsvar om de viktigaste frågorna från Nätverket mot cancers medlemsföreningar.

10.25 – 10.40 – Kaffepaus.

10.40 – 11.10
Hur förbättrar vi cancervården tillsammans?

Problem och lösningar diskuteras. Hur kan Regionala Cancercentrum, RCC, tillse att cancervården blir så som regeringen stakat ut?

 • Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan.
 • Lena Sharp, RCC Stockholm Gotland.
 • Anna-Lena Sunesson, RCC Norr.
 • Srinivas Uppugunduri, RCC Sydöst.
 • Thomas Björk-Eriksson, RCC Väst.
 • Lise-lott Eriksson, Nätverket mot cancer.

11.10 – 11.40
Tillsammans mot cancer

Patientsamverkan förbättrar cancervården, varför används inte den kraften mer?

 • Helena Conning, Nätverket mot cancer.
 • Kathrin Wode, överläkare i onkologi, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland.
 • Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Vårdanalys.
 • Anders Henriksson (S), 2:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation.
 • Hans Hägglund, nationell samordnare Regionala Cancercentrum i samverkan.

11.40 – 12.20
Cancercertifierade vårdcentraler

Vid färdigbehandlad cancerbehandling slutar cancersjukvården ta hand om patienten. Därför behövs fler vårdcentraler som är cancercertifierade och som kan ta hand om patienten under och efter avslutad behandling.

 • Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd, Stockholm.
 • Maria Hellbom, verksamhetschef, Centrum för cancerrehabilitering Stockholm, SWEDPOS.
 • Margareta Haag, Nätverket mot cancer.

 Mentimeteromröstning.

 12.20 – 13.00
Lunch och filminspelning av kortintervjuer

Vad är det bästa och det sämsta med cancervården? Publiken får säga sin mening.

13.00 – 14.10
Nätverkets mot cancers tre prioriterade frågor:

Tidig upptäckt i sikte
I England används metoder som tidigt kan upptäcka risk för cancer. När får vi detta i Sverige?

 • William Hamilton, professor diagnostik i primärvården, Exeter University, Storbritannien.
 • Daniel Forslund (L), ordförande SKR:s Beredning för digitalisering.
 • Marcela Ewing, MD, PhD, verksamhetsutvecklare RCC Väst.
 • Charlotta Sävblom, MD, PhD, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland.
 • Mia Rajalin, Nätverket mot cancer.

– Utrotning av cancer
Vaccinationsprogram för HPV även för pojkar kan utrota cancer, varför dröjer det i Sverige? Australien som började tidigt är många år före och har om några år utrotat livmoderhalscancer (det tar 10 år med vaccinationsprogram).

 • Barbro Sjölander, Nätverket mot cancer.
 • Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi Karolinska Institutet.
 • Acko Ankarberg (KD), ordförande socialutskottet.

– Rätten till nuvarande och framtida behandling
Varför har vi inte en nationell styrning av cancervården och tvingar fram en rättvis vård och behandling?

 • Rickard Rosenquist Brandell, professor vid Karolinska Institutet och projektledare för Genomic Medicine Sweden.
 • Petrus Laestadius, vice VD, Swedish Med Tech.
 • Anders Blanck, VD, LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Jenni Nordborg, regeringens samordnare för Life Science.
 • Olof Karlsson, Nätverket mot cancer.

 14.10 – 14.20
Kåseri: Skillnaden i att vara patient och konsument.

 • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer.

14.20 – 14.30
Presentation av Årets Cancernätverkare.
Summering och avslutning.

 •  Margareta Haag och Anders Åker.
Anmäl dig här!