Almedalen 2018

En rättvis cancervård med rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle är en förutsättning för att få ner den siffran. Genomarbetade förslag finns för att förbättra vården men är politikerna redo att genomföra dem?

Fortfarande dör 40 % av cancerpatienterna inom fem år efter att de fått sin diagnos

Se filmreportage från Almedalen 2018

Seminariet på film

Tema: Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?
Medarrangörer: Dagens Medicin
Moderator: Mikael Nestius, vd, Bonnier Business Media.
Tid: Måndag 2 juli, 14.40–15.40.
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Frågeställningar under seminariet

  • Hur kan kunskap om cancer införas i primärvården?
  • Hur kan riskbedömning införas och cancer upptäckas tidigt i primärvården?
  • Hur kan kontinuitet i vården säkras?
  • Hur kan ett enda patientflöde bli verklighet? Från utredning till palliativ vård
  • Hur kan patienträttigheterna stärkas och bemötande förbättras?
  • Hur kan patienterna bli medskapande i vården?

Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för att lyfta cancervården – ur ett patientperspektiv – på den politiska agendan.

Medverkande:

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot Cancer,
Vuokko Elner, patientföreträdare ILCO och författare,
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier,
Göran Edbom, överläkare, onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå,
Beatrice Melin, professor onkologi, nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan,
Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och landsting, SKL,
Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.