Almedalen 2020

Almedalen 2020 är inställt på grund av Coronapandemin.