Årets Cancernätverkare 2020!

Arja Leppänen, cancerpatient och processledare Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland
får utmärkelsen
, Årets Cancernätverkare 2021.

Utmärkelsen delades ut vid Världscancerdagen 4 februari 2020.

Hon är cancerpatienten som såg orättvisorna när hon med sin bröstcancer, en högprioriterad diagnos, fick den allra bästa vården medan brodern med en allvarlig hjärntumör, som senare tog hans liv, saknade så mycket. Trots att de låg på samma klinik. Där och då växte Arja Leppänens engagemang för en jämlik cancervård. Nu tilldelas hon utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2020.

Motiveringen till Årets Cancernätverkare 2020

Arja Leppänen har under många år stöttat cancerpatientföreningar och var med vid bildandet av Nätverket mot cancer 2009, har brunnit för att bilda och stötta patientföreningar med råd och stöd, har arbetat på och med RCC:s olika processer och varit processledare för patientsamverkan och jämlik vård på RCC Stockholm Gotland. Arja var initiativtagare till Botkyrkaprojektet där hälsoinformatörer utbildades och anställdes för att utbilda civilsamhället i hälsosamma levnadsvanor, prevention och screening. Arja är det man kan kalla spets och expertpatientföreträdare. Hon har ställt upp för patienter i olika sorters patientföreningar, intresseorganisationer och kommuner och har drivit cancerfrågorma framåt på ett fint och mjukt sätt.

– Jag är hedrad, det finns så otroligt många duktiga och kompetenta patientföreträdare och vårdpersonal, säger Arja Leppänen. Jag har lagt ner mycket tid och hela mitt hjärta för att vi ska få en jämlik cancervård, säger Arja Leppänen.

Arja Leppänen, 62 år och från Eskilstuna, är ingenjör och har jobbat på oljeplattformar, varit flygvärdinna och arbetade med OS i Lillehammer. Efter cancersjukdomen engagerade hon sig i patientföreningar och var bland annat med och startade Nätverket mot cancer och flera patientorganisationer inom olika diagnoser. 2012 började hon på Regionalt Cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland och är idag processledare inom jämlik vård.

Varför är cancervården fortfarande inte jämlik?

-Ja, hur svårt kan det vara? Det som är mest tydligt och också det värsta, är omotiverade skillnader. Till exempel en man som insjuknar i lungcancer och bor i norra Stockholm lever 8 år längre efter cancerdiagnos än en man med exakt samma diagnos och ålder och som bor i södra förorterna, säger Arja Leppänen.

Så vad måste göras?

-Det finns förstås socioekonomiska förklaringar och där kan det vara en så enkel sak som att man inte har en dator hemma och kan ta reda på mer om sin sjukdom, men samtidigt ska inte vården göra skillnad på personer. Men när vi diskuterar detta med vårdpersonal hamnar de ofta i försvarsposition och tar det som kritik istället för att ta lärdom av det. Ojämlikheten har också med regionerna att göra, vi borde få en nationell styrning av vården. I dag är det budget och ekonomi som styr för mycket och de regionala skillnaderna gör att vi inte uppnår en jämlik vård.

Arja Leppänen arbetar även med att införa hälsoinformatörer i Region Sörmland, ett framgångsrikt projekt som hon varit med och startade i Stockholm (Botkyrkaprojektet) där mångkulturella invånare utbildas och i sitt närmiljö informerar boende om olika hälsofrågor.

Frågor:  Arja Leppänen 070 227 05 14.

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer: 070 497 49 09.

Lena Bergling, presskontakt: 070 2345 158.

Om Årets Cancernätverkare

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare vid Världscancerdagen 2015.

Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård.

Utmärkelsen delades ut vid Världscancerdagen den 4 februari varje år och består av ett diplom och äran.

Juryn består av Nätverket mot cancers styrelse och deras beslut kan inte överklagas.

Historiska vinnare

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen ”Årets cancernätverkare” vid Världscancerdagen 2015. Nedan ser du samtliga vinnare i ”Årets cancernätverkare”.

2019: Peter Strang, professor Karolinska Institutet, Palliativt Kunskapscentrum (PKC), Regionalt Cancercentrum (RCC) och Stockholms Sjukhem
2018: Joakim Dillner, professor vid Karolinska Institutet och forskningschef för Karolinska universitetslaboratoriet
2017: Sjuksköterskor i cancervård genom Cecilia Olsson, Karlstad
2016: Gunilla Gunnarsson, cancerläkare och nationell cancersamordnare
2015: Roger Henriksson, professor, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Juryn består av Nätverket mot cancers styrelse och deras beslut kan inte överklagas.