Övriga aktiviteter

Våra övriga aktiviteter

Rundabordsamtal med Socialministern

Frukostseminarium i Riksdagen 27 april 2017

Kunskapsseminarium i Riksdagen 2016

Nätverket mot cancer var inbjudna till ett samtal med Socialminister Lena Hallengren (s) om cancer med Barncancerfonden, Cancerfonden, Cancerrehabfonden och Ung Cancer. Vi lämnade en gemensam skrivelse på mötet och sedan varsin separat med våra specifika frågor.

Nätverket mot cancer arrangerade tillsammans med Riksdagens Nätverk för jämlik  vård  och  Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland seminarium där vi diskuterade den ojämlika cancervården mellan 21 olika landsting i Sverige.

Nätverket mot cancer arrangerade i oktober 2016 ett rundabordssamtal i Riksdagen om patienttrygghet tillsammans med Riksdagens Nätverk för jämlik vård samt Smer – Statens medicinetiska råd. Inbjudna var patientorganisationer och experter inom cancervården, myndigheter och politiker till Riksdagen.

Kunskapsseminarium i Riksdagen 2015 – om kronisk cancer

Kunskapsseminarium i Riksdagen 2015 – om patientinflytande

Nätverket mot cancer och Riksdagens Nätverk för Jämlik Vård arrangerade för andra gången under 2015 ett seminarium tillsammans, denna gång om kronisk cancer under rubriken ”Cancervården flyttar hem” den 18 november.

Nätverket mot cancer tillsammans med Riksdagens Nätverk för Jämlik vård arrangerade ett seminarium om Patientens ställning den 26 maj. Syftet var att ska sätta fokus på frågor, räta ut frågetecken, peka problem och inte minst diskutera hur vi ser på olika former av patientinflytande.