STEG 3 - Tidig upptäckt!

Projekt: Cancer – Tidig upptäckt!

I spåret av pandemin under våren 2020 blev frågan kring tidig upptäckt än mer viktig att driva när mycket av den ordinarie verksamheten inom hälso- och sjukvården sattes på vänt. Nätverket mot cancer startade därför upp Projekt: Cancer – Tidig upptäckt för att arbeta med aktiviteter för att belysa värdet av och sprida kunskap om en tidig upptäckt.

STEG 3

Syfte och Mål

Nätverket mot cancer vill driva vidare frågan om Tidig upptäckt mot visionen att: Hitta all cancer i Stadie 1

För detta krävs att vi arbetar med att sprida kunskap om  regionala cancerstrategier, nationella cancerstrategin, regelverk och arbetssätt för att upptäcka cancer tidigt. Syftet med aktiviteterna i STEG 3 är att arbeta för att alla regioner ska ha en skrivning och en plan för hur all cancer ska upptäckas i stadie 1. Med målet att 75% av all cancer ska upptäckas i Stadie 1 inom 3 år. Genom att använda oss av resulatet från STEG 1 & 2 har vi nu ett mycket bra underlag för att gå vidare till STEG 3.

Aktiviteter STEG 3

Vi vill arbeta med kortare ”kvartsamtal” med tydligt fokus på att få till tydliga skrivningar om upptäckt i stadie 1 i regionala handlingsplaner och ändrade arbetssätt för att främja tidig upptäckt. Vi vill arbeta med en enkät som ska kartlägga hur den faktiska situationen ser ut för patienterna; hur lång tid tar det från första symtom till diagnos och behandlig.  Vi kommer att involvera Nätverkets medlemsföreningar och arbeta fram en lista på prioriterade aktiviteter som kan hjälpa olika typer av cancerdiagnoser att upptäckas tidigt. Till hösten vill vi sedan arbeta vidare med ett kunskapsseminarium med workshops för att implementera arbetet i rätt led.

Vi uppdaterar sidan efter hand – var med och följ arbetet med Tidig upptäckt i STEG 3!

Vi har genomföt en enkät för cancerberörda!

En undersökning som riktar sig till cancerpatienter som är under behandling, lever med kronisk cancer, är friskförklarade eller som är närstående och som sökt för symtom i primärvården.

Enkäten är en del av de aktiviteter som genomförs i projektet i syfte att arbeta för att alla regioner ska ha en skrivning och en plan för hur all cancer ska upptäckas i stadie 1 (Tumören är liten och ej spridd). Med målet att 75% av all cancer ska upptäckas i Stadie 1 inom 3 år.

 

Efter vårt Kunskapsseminarium den 25 oktober kommer vi att publicera enkäten här >>>

Tack till våra sponsorer som möjliggjör STEG 3 av det viktiga arbetet med Projekt: Cancer – Tidig upptäckt!