Pressmeddelande från Socialdepartementet
27 juli 2023

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga regional cancerrehabilitering. I uppdraget ingår att stödja implementeringen av de åtgärdskoder för registrering av cancerbehandling som tagits fram för att möjliggöra framtida uppföljning av cancerrehabiliteringen i olika delar av landet.

– Tack vare ständiga förbättringar inom cancervården lever idag allt fler personer med och efter en cancerdiagnos. Detta är en mycket positiv utveckling och Sverige har idag en av de lägsta andelen personer som går bort i cancer i hela EU. Samtidigt ställer detta nya krav på rehabiliteringvården. Genom att kartlägga cancerrehabilitering och uppmärksamma vikten av att registrera rehabiliterande insatser kan vi skapa förutsättningar för att möta behovet av en stark och jämlik rehabiliteringvård i hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Uppdraget ges i linje med Tidöavtalet – som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – och parallellt med regeringens initiativ att uppdatera den nationella cancerstrategin.

 

Socialstyrelsen får använda 1,5 miljoner kronor för uppdraget och ska slutredovisa uppdraget till Socialdepartementet senast 28 juni 2024.

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/07/socialstyrelsen-ska-kartlagga-cancerrehabiliteringen-i-regionerna/