Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården. Precisionsmedicin, eller individanpassad vård, är ett relativt nytt begrepp som blir allt viktigare inom sjukvården. Precisionsmedicin omfattar diagnostik, behandling och uppföljning som gör det möjligt att ge patienter vård som anpassats efter individuella förutsättningar. Precisionsmedicin baseras på den explosion av medicinsk kunskap som skett de senaste åren och tar till sin hjälp en bred uppsättning storskaliga teknologier där gensekvensering är en.

Min genomsekvens

Ditt genom är instruktionerna för att göra och underhålla dig. Det är skrivet i en kemisk kod som kallas DNA. Alla levande varelser – växter, bakterier, virus och djur – har ett genom.

Lär dig mer om hur ditt genom fungerar i de här korta, enkla filmerna från Great Ormond Street Hospital Children´s Charity in London, UK, framtagna för barn och omarbetad till en svensk version av GMS.

Till GMS och mer information >>>

Genomik som en del av precisionsmedicin

Vad är precisionsmedicin? Och hur kan kunskapen om en individs gener bidra till en diagnos och bättre behandling? Du hittar svaren på dessa frågor i GMS patientinformationsbroschyr

Till GMS och mer information >>>