En cancerbehandling är påfrestande och kan leda till biverkningar som nervskador, kognitiva problem och dödsångest. Livet efter behandling blir inte automatiskt som förut, men rehabilitering hjälper. I vår verksamhet ser vi hur cancerdrabbade kämpar för att få det stöd de har rätt till. CancerRehabRapporten är en del av arbetet för att uppmärksamma deras situation.

Läs hela rapporten här >>>

Mer om cancerrehabfonden >>>