Seminarier 3 december

Anmäl dig här >>>

Sverige ska ha en cancervård i världsklass. Hur väl uppnås det i dag, och hur uppnås det i förhållande till särskilt utsatta grupper? Hur tror du t.ex. att unga med cancer, socialt utsatta med cancer och nyanlända som har cancer uppfattar cancervården i Sverige?

Det vill All.Can Sverige* ta reda på under tre kortare seminarier på förmiddagen den 3 december.

· Anne MacKey som är chef för Kvarntorpets härbärge och stödboende vid Stockholms Stadsmission berättar om sina erfarenheter från arbete med socialt utsatta och hemlösa som genomgår cancerbehandling.

· Emma Tonnes som är generalsekreterare för Ung Cancer berättar om unga i cancerbehandling och livet därefter.

· Arja Leppänen är processledare för jämlik vård på RCC Stockholm Gotland. Hon är också årets cancernätverkare 2020 och har varit aktiv i att föra ut information om cancervård i invandrartäta områden. Hon kommer berätta om hur nya svenskar, ofta med annat modersmål och andra kulturella referenser, möter svensk cancervård.

Vi kommer även att presentera All.Can Sverige, en nationell gren av All.Can International, som verkar för en förbättrad cancervård med mer fokus på patienterna. Emma Henriksson, tidigare ordförande i Riksdagens socialutskott, är talesperson för initiativet. I styrgruppen för All.Can Sverige ingår även:

Margareta Haag, Nätverket mot Cancer
Maude Andersson, European Cancer Patient Coalition (ECPC)
Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundet
Emma Tonnes, Ung Cancer
Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer

Under webinaret kommer du att ha möjlighet att skicka in frågor.

Tid: 3 december kl. 10.00-12.00
Plats: Digitalt via länk. Länken skickas ut dagen innan webinaret.

Varmt välkommen!

*All.Can Sverige är en del av All.Can International och är en frivillig och icke vinstdrivande organisation för en förbättrad cancervård där patienten är i centrum. Initiativet är ett samarbete mellan Nätverket mot Cancer, Ung Cancer, Bröstcancerförbundet, Amgen AB, Bristol Myers Squibb AB, Janssen-Cilag AB, Microsoft, Merck Sharp & Dohme AB och Roche AB.

All.Can Sverige är finansierat av Amgen AB, Bristol Myers Squibb AB, Janssen-Cilag AB, Merck Sharp & Dohme AB och Roche AB.